SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

31.10.2022

Skarta ja NYAB yhdistivät voimansa maaliskuun lopussa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa. Tällä hetkellä yli 70 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Ruotsista, jossa NYAB on saavuttanut poikkeuksellisen kannattavaa orgaanista kasvua ja rakentanut vahvan yrityskulttuurin sekä arvostetun brändin. SkartaNYAB haluaa vahvistaa yhteistä kulttuuria Suomen ja Ruotsin välillä ja yksinkertaistaa brändiportfoliotaan ottamalla käyttöön NYAB-nimen Suomen ja Ruotsin rakentamisen liiketoiminnassa. Samalla konsernin emoyhtiön nimi muuttuu NYAB Oyj:ksi, mistä on tarkoitus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.11.2022.  

NYAB Oyj -konserni jatkaa puhtaan tulevaisuuden rakentajana, jonka visiona on olla puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa. Se on mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.  

Yhtiö tarkentaa strategiaansa ja asettaa seuraavat strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024: 

  1. Jatkuva kannattava kasvu
  2. Uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen
  3. Yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen  

 Lue lisää SkartaNYAB Oyj:n julkaisemasta sijoittajauutisesta 31.10.2022.