SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

12.12.2022

SkartaNYAB Oyj tiedotti 10.11.2022 tavoittelevansa yhteisyrityksen perustamista uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä varten. Yritysjärjestely on edennyt suunnitellusti, ja yhtiö on tänään 12.12.2022 allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti konserniin kuuluva Skarta Energy Oy siirtyy CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston kanssa perustettavan yhteisyrityksen omistukseen.

Sopimuksen mukaisesti CapManin rahasto omistaa 60 % ja SkartaNYAB-konserni 40 % yhteisyrityksen osakkeista. Skarta Energyn osakkeista maksettava velaton kauppahinta on yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 4,8 miljoonaa euroa maksetaan SkartaNYABille käteisvastikkeena ja loppuosa osake- ja velkajärjestelyillä, joihin sisältyy tiettyjä tavanomaisia ennakkoehtoja.

Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon on aikataulutettu tapahtuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Osapuolet ovat lisäksi allekirjoittaneet puitesopimuksen, jonka mukaisesti SkartaNYAB toimii yhteisyrityksen ensisijaisena suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen sopimuskumppanina. Yhteisyrityksen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti uusiutuvaa energiaa rakennetaan yli 500 MW:n edestä seuraavan viiden vuoden aikana.

”Olemme löytäneet oikean kumppanin kiihdyttääksemme visiotamme puhtaan tulevaisuuden rakentamiseksi. SkartaNYABin hankekehitystä sekä energiasuunnittelua ja -rakentamista koskeva asiantuntemus yhdistyy järjestelyssä CapManin uusiutuvaa energiaa sekä menestyneiden infrastruktuuriliiketoimintojen rakentamista ja kasvattamista koskevaan asiantuntijuuteen. Skarta Energy on jatkossa avainasemassa energiaomavaraisuuden parantamiseksi Suomessa. Yritysjärjestelyn perusteilla on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin luomme yhteisyrityksessämme vuosittain merkittävää arvoa jatkuvasti ja nopeaan tahtiin. Toiseksi se tukee samalla merkittävästi voimakasta kasvustrategiaamme energiarakentajana. Näin ollen järjestely tuottaa laajat vuotuiset volyymit kaikilla osaamisalueillamme moneksi vuodeksi eteenpäin”, sanoo SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtaja Johan Larsson.

Skarta Energyn hankekehitys on keskittynyt aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella ja vetyratkaisuilla. Yhtiö on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla.

”Olemme erittäin innoissamme ryhtyessämme SkartaNYABin kumppaniksi Suomen orastavan aurinkovoimamarkkinan kehittämiseksi sekä johtavan itsenäisen sähköntuottajan rakentamiseksi yhdessä”, sanoo CapMan Infran partneri Harri Halonen.

Lisätietoja

Johan Larsson, toimitusjohtaja, SkartaNYAB Oyj, puh: +46 (0)70 182 5070, johan.larsson@nyabab.se
Harri Halonen, partneri, CapMan Infra, puh: +46 768 710 062, harri.halonen@capman.com