Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

07.06.2023

Työturvallisuus on tavoite, josta ei NYABissa tingitä. Onhan terveys meille kaikille kullanarvoinen asia. Turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat tiivistä yhteistyötä eri osapuolten välillä, mutta myös tietoa ja työkaluja. NYABin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet työturvallisuuskulttuuriin ja sen aktiiviseen kehittämiseen.

NYABissa työturvallisuutta edistetään niin strategian kuin käytännönkin tasolla. ”Meillä tehdään systemaattista työtä työympäristön turvallisuuden takaamiseksi. Kehitämme toimintatapojamme ja etsimme korjauskohteita tekemällä työturvallisuuskartoituksia ja -havaintoja, koulutamme ja jaamme tietoa ja investoimme asianmukaiseen välineistöön”, NYAB Finlandin työturva-asioista vastaava Minna Vartiainen toteaa. Hän työskentelee tiiviisti työsuojelutoimikuntien ja -valtuutettujen sekä NYABin johdon kanssa.

Työturvallisuus on ollut NYABissa aina tärkeässä asemassa. Vahvan kasvun myötä mukaan on tullut uusia yrityksiä ja erilaisia työskentelykulttuureja. ”Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden oppia toisiltamme ja kehittää yhteistä mallia parhaiden käytäntöjen pohjalta. Koko porukalla on vahva yhteinen tahtotila ja erinomainen asenne työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen”, Vartiainen sanoo.

Työturvallisuussäännöt tutuiksi

Työmailla turvallisuusasiat korostuvat kaikessa tekemisessä joka päivä. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön, ja samalla myös velvollisuus osallistua sen rakentamiseen. Kaikki perustuu hyvään yhteispeliin ja yhteisten sääntöjen ja käytäntöjen noudattamiseen.

Vuonna 2022 NYABissa toteutettiin turvallisuuskulttuuria käsittelevä kampanja ja tänä vuonna keskitytään vuorostaan työturvallisuussääntöihin, jotka on tiivistetty seuraavasti:

  1. Huolehdin omasta ja työkavereideni turvallisuudesta
  2. En suvaitse häirintää tai epäasiallista kohtelua
  3. Mietin ennen kuin toimin
  4. Käytän työni edellyttämiä henkilösuojaimia
  5. Pidän huolta siisteydestä ja järjestyksestä
  6. Käytän ehjiä sekä tarkoituksenmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita

Työturvallisuussääntöjä käsitellään tarkemmin kesän aikana ja jokaiseen sääntöön paneudutaan syvällisemmin erilaisten materiaalien ja esimerkkien avulla.

Työturvallisuushavainnoista parhaisiin käytäntöihin

NYABissa pyritään aktiivisesti tunnistamaan riskitekijöitä, jotka voivat johtaa tapaturmaan. Jokainen tapaturma tai läheltä piti -tilanne, pienin liukastuminenkin, pyritään välttämään. Kaikkia työntekijöitä kehotetaan kertomaan työturvallisuushavainnoistaan eteenpäin, kuten esimerkiksi käytössä olevalla mobiilisovelluksella. Havainnot ja niiden vaatimat välittömät korjaustoimenpiteet käsitellään työmailla. Toimintaa kehittäviä toimenpiteitä pohditaan sekä työsuojelutoimikunnassa että johdon kanssa. Havainnoista lähetetään henkilöstölle kooste kerran kuussa ja myös työmailta tulevia viestejä kuunnellaan tarkalla korvalla. Parhaat käytännöt jaetaan kaikille Suomen maayhtiöille. Työturvallisuushavaintojen tekemiseen tarjotaan myös porkkanaa: kuukausittain arvotaan rahapalkkio kaikkien havaintoja ilmoittaneiden kesken.

Terveenä töissä ja vapaalla

Jokaisen yksilön sekä koko yrityksen kannalta on tärkeää, että ihmiset ovat terveenä sekä töissä että kotona ja että toimintakykyä ja elämänintoa riittää myös eläkevuosiin. Hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä tekijöitä. Tämän vuoksi NYAB tukee henkilökuntansa hyvinvointia myös liikunta- ja kulttuuriedun avulla.