Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

21.10.2021

Hituran kaivos Nivalassa meni konkurssiin ja se piti sulkea. Sulkemisurakka oli pitkä eikä yllätyksiä puuttunut. Projekti saatiin aikataulussa päätökseen syyskuussa. Nyt isot allasalueet on käsitelty turvallisiksi ja hehtaarien sivukivikasat kasvavat apilaa, kiitos Skartan.

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa on sijainnut vuodesta 1970 nikkeli- ja kuparikaivos. Sen viimeisin omistaja, kanadalainen Belvedere Mining Oy, meni vuonna 2015 konkurssiin ja vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki päätöksen kaivoksen sulkemisesta ympäristöluvan mukaisesti. Projekti on ollut mittava niin hehtaari-, työmäärä- kuin kustannuslaajuudeltaan. Lukuun ottamatta kaivosyhtiön vajaan kahden miljoonan vakuusrahoitusta noin 20 miljoonan kustannukset ovat tulleet valtion maksettavaksi.

Neljä vuotta kestänyt, kaksivaiheinen sulkemisoperaatio saatiin päätökseen syyskuussa, mutta aktiivinen vedenpuhdistustyö alueella jatkuu vielä vuosia. Mittakaavaltaan näin laajaa kaivoksen sulkemistyötä ei ole Suomessa aiemmin tehty, ei myöskään näillä rakenteilla. Kaivospiirin alue on kokonaisuudessaan noin 350 hehtaaria, josta noin 100 hehtaaria varsinaista aktiivikäytössä ollutta suljettavaa maa-alaa.

Työn tärkein ja kriittisin osuus oli vesistöjen suojeleminen: osa kaivospiiristä on pohjavesialuetta ja myös läheinen jokivesistö, Kalajoki, oli vaarassa saastua. Lisäksi kaivokselta pöllyävät malminrikastushiekat aiheuttivat ympäristö- ja asumishaittaa lähialueille. Kaikki ongelmat saatiin ratkaistua ja vesistöt pelastettua.

Valtavia rikastealtaita ja jyrkkiä moreenikasoja

Työn ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin johtamaan alueen saastuneet vedet puhdistettavaksi. Ensimmäisen vaiheen pääurakoitsijana toimi Fortum Waste Solutions Oy. Sulkemisoperaation toinen vaihe alkoi toukokuussa 2019. Se tilattiin Skartalta. Työhön kuului rikastehiekka-altaan ja selkeytysaltaan peitto sekä sivukivikasojen työstäminen turvallisiksi ja niiden maisemointi.

Yhteensä useiden hehtaarien altaat piti käsitellä siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse valumaan niiden läpi ja sekoittumaan pohjavesiin. Altaat pöllyävine rikastehiekkoineen peitettiin tiiviillä moreenikerroksella, jonka ylle työstettiin savi- ja multakerrokset. Päälle istutettiin apilaa ja muita heinäkasveja eroosiota estämään sekä maisemointitarkoituksessa.

Altaita ympäröivät, noin 20 hehtaarin alalla sijaitsevat saastuneet kaivoksen sivukivikasat olivat kymmeniä metriä korkeita ja jyrkkiä ja ne piti niin ikään työstää turvalliseen kuntoon. Kasoja loivennettiin ja ne tiivistettiin savimaalla sekä kasvukerroksella. Ympärille kaivettiin ojat, jotta sade- ja sulamisvedet saadaan johdettua hallitusti pois alueelta.

Yllätyksiä altaissa

”Kun saavuimme paikalle toissa vuonna, osa altaista oli yhä veden peitossa ja maa pehmeää lietettä. Alueella oli mahdotonta kulkea edes jalan, saati isoilla koneilla. Aloitimme työt kuivattamalla maaperää kantavuuden parantamiseksi, jotta pääsimme varsinaiseen työhön käsiksi”, kuvailee projektin aloitusta Skarta Infran (Niskasen Maansiirto) toimitusjohtaja Matti Helaakoski.

Samea vesi altaissa oli haasteellista myös siinä mielessä, ettei kukaan nähnyt mitä veden alla oli odotettavissa. Kun kaivos on vuodelta 1970 ja sillä on ollut useita omistajia, eikä aiemmin ole dokumentoitu kaikkea nykyvaatimusten mukaisesti, varmaa tietoa esimerkiksi altaiden rakenteesta ei ollut olemassa paperillakaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen kertoo, miten esimerkiksi altaiden patorakenteiden oletettiin olevan moreenia. Sitä oli suunniteltu käytettävän altaiden peittämiseen, mutta osa penkereistä olikin tehty rikastehiekasta, mitä nykyisin ei enää tehtäisi. Tämä aiheutti muun muassa uusia vedenjohtamisjärjestelyitä sekä oletettua suurempaa lisämoreenin tarvetta työmaalle.

Yllätyksiä tuli siis vastaan ja työsuunnitelmia jouduttiin miettimään lennosta uusiksi projektin kuluessa. Skarta oli Karjalaisen mukaan proaktiivinen ja keksi monessa kohdassa ratkaisuja ongelmiin, esimerkiksi moreenin suhteen. Kun maamassoja tarvittiin kaikkiaan valtavat, alkuperäisarviota ja -tilauksia isommat määrät, Skarta keksi kaivaa moreenia ja savea kaivospiirin alueelta, millä oli monia myönteisiä vaikutuksia:

”Maa-ainesten hankkiminen läheltä oli tietysti nopeampaa ja edullisempaa. Se myös vähensi huomattavasti raskaan kaluston kulkua liikenteessä, mikä oli tärkeää ylipäätään alueen asukkaille ja etenkin turvallisuuden kannalta, kun kaivosalueelle kulkevan tien läheisyydessä on myös koulu. Kaivospiirin alueella kaivaminen ei myöskään aiheuttanut ympäristöllisesti niin suurta rasitetta kuin neitseellisen maaperän työstäminen jossain muualla olisi voinut aiheuttaa. Lisäksi saimme kaivuualueista altaita, joita voidaan jatkokäyttää esimerkiksi vesienkäsittelyssä.”

Asiakirjahallinta kohdillaan

Kaiken kaikkiaan tämän harvinaislaatuisen ja mittavan projektin työt sujuivat jouhevasti ja aikataulussa pysyttiin, haasteista huolimatta. Karjalainen kiittelee Skartan suhtautuneen hämmästyttävän joustavasti yllätyksiin ja muutoksiin.

”Urakasta jäi hyvin positiivinen kuva. Työmaavastaavat mestarit osasivat asiansa ja myös asiakirjahallinta oli kohdillaan, mikä on nykyisin erittäin tärkeää. Sain kaikki raportit, laadunvalmistusasiakirjat ja muut dokumentit viipymättä ja pyytämättä. Koko porukka teki laadukasta työtä. Ja työmaahenki oli hyvä, mikä on äärimmäisen tärkeää ja vaikuttaa työn lopputulokseen.”

Lue myös

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää