NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

10.11.2023

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
10.11.2023 kello 09:30

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2023: Kannattavuus parantui

Heinä-syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto oli 88,1 (90,3) miljoonaa euroa ja muutos vertailukaudesta -2,5 %. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,6 %.
 • Käyttökate oli 8,0 (6,6) miljoonaa euroa eli 9,1 % (7,3 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) parantui 26,0 % ja oli 6,6 (5,2) miljoonaa euroa eli 7,5 % (5,8 %) liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta oli -3,8 (2,4) miljoonaa euroa
 • Nettovelka/käyttökate oli 0,30
 • Tilauskanta oli 183,3 (267,7) miljoonaa euroa
 • Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen allekirjoitettiin Aurora Linen rakentamisesta tehty merkittävä sopimus, jonka arvioitu arvo on 89 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto oli 192,6 (163,6) miljoonaa euroa ja muutos vertailukaudesta 17,7 %. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 24,7 %.
 • Käyttökate oli 12,8 (9,6) miljoonaa euroa eli 6,6 % (5,9 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) parantui 31,3 % ja oli 8,6 (6,5) miljoonaa euroa eli 4,5 % (4,0 %) liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta oli 5,5 (-5,8) miljoonaa euroa

Konsernin keskeiset tunnusluvut (IFRS)

07–09/2023(3 kk) 07–09/2022(3 kk) 01–09/2023(9 kk) 01–09/2022(9 kk) 01–12/2022(12 kk)
Liikevaihto, 1000 EUR 88 098 90 349 192 569 163 553 253 318
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR 8 000 6 551 12 796 9 613 30 389
% liikevaihdosta 9,1 % 7,3 % 6,6 % 5,9 % 12,0 %
EBITA, 1000 EUR 7 103 5 695 10 128 7 487 27 217
% liikevaihdosta 8,1 % 6,3 % 5,3 % 4,6 % 10,7 %
Liikevoitto (EBIT), 1000 EUR 6 576 5 211 8 573 6 531 25 744
% liikevaihdosta 7,5 % 5,8 % 4,5 % 4,0 % 10,2 %
Tilikauden tulos, 1000 EUR 4 567 4 339 5 484 4 002 23 320
Oman pääoman tuotto (ROE),
edelliset 12 kk, %
14,5 % NA 14,5 % NA 22,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),
edelliset 12 kk, %
13,8 % NA 13,8 % NA 22,7 %
Omavaraisuusaste, % 70,9 % 63,4 % 70,9 % 63,4 % 69,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 5,5 % 9,9 % 5,5 % 9,9 % 3,9 %
Nettovelka/käyttökate, edelliset 12 kk 0,30 NA 0,30 NA 0,23
Vapaa kassavirta, 1000 EUR -3 787 2 444 5 518 -5 832 3 699
Tilauskanta, 1000 EUR 183 298 267 656 183 298 267 656 239 682

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYAB on jatkanut hyvää suoriutumistaan. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli 88 miljoonaa euroa ja vahva suoriutuminen projektien toteutuksessa paransi liikevoittomarginaaliamme 7,5 prosenttiin.

Yleisesti ottaen elämme haastavana markkinatilanteena ilmenevien makrotaloudellisten vastatuulten aikaa. Inflaatio ja nousevat korot ovat aiheuttaneet viivästyksiä asiakkaiden investointipäätöksiin erityisesti Ruotsin infra- ja Suomen energiamarkkinoilla.

Markkinat, joilla operoimme, tarjoavat edelleen merkittävän määrän liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjousprosesseja. Hiljattain allekirjoitettu sopimus Svenska kraftnätin kanssa on myös osoitus NYABin osaamisesta ja markkinoillamme vallitsevasta kasvupotentiaalista.

Lisäksi olemme onnistuneesti lieventäneet lisääntyvien kustannusten vaikutusta vakaalla projektien toteutuksella ja siten säilyttäneet projektiemme marginaalit hyvällä tasolla. Olemme myös pysytelleet valikoivina ottaessamme vastaan uusia projekteja, jotta varmistamme kannattavuutemme, eikä riskitasomme kasva.

Syyskuussa tiedotimme, että yhtiön hallitus päätti edetä valmisteluissa siirtää kotipaikkamme Ruotsiin ja että NYAB tavoittelee listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa. Rajat ylittävä yhtiömuodon muutos ja listautumisen siirto odotetaan saatavan valmiiksi vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteenamme on antaa lisätietoa prosessista osakkeenomistajille neljännen vuosineljänneksen aikana, kun kotipaikan siirrosta odotetaan tehtävän juridisia päätöksiä.

Kaiken kaikkiaan olen vakuuttunut, että NYABin kehitys jatkuu positiivisena myös haastavassa markkinaympäristössä. Lyhyellä aikavälillä uusien tilausten määrä ja tuloutuminen oletettavasti jatkavat heilahteluaan. Meillä on kuitenkin vahva taloudellinen asema, vakaa projektien toteutus sekä joustavuutta ja osaamista. Toimimme myös markkinoilla, joilla kysyntä jatkuu korkeana, mikä tarjoaa mahdollisuuksia jatkaa kannattavan kasvun polulla.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (täsmennetty)

NYABin 10.8.2023 antamassa taloudellisessa ohjeistuksessa koko tilikauden liikevaihdon arvioitiin olevan 290–315 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 16–24 miljoonaa euroa. NYAB täsmentää ohjeistusta siten, että liikevaihdon odotetaan nyt asettuvan aiemmin viestityn ohjeistushaarukan alalaitaan.

Täsmennetty liikevaihtoa koskeva ohjeistus perustuu puolivuosikatsauksen julkaisemisen jälkeisiin tapahtumiin. Haastava makrotaloudellinen ympäristö on edelleen viivästyttänyt sekä uusia tilauksia että käynnissä olevien projektien tuloutumista. Viivästyneet projektit sisältävät mm. arvioidulta kokonaisarvoltaan 89 miljoonan euron suuruisen Aurora Line -projektin, jossa vuonna 2023 tuloutuvaksi arvioitu liikevaihto on aiempaa projektiaikataulua alemmalla tasolla. Ohjeistus perustuu tämänhetkisiin markkinoita ja projektien olosuhteita koskeviin näkymiin. Keskeisiä NYABin näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys, euron ja Ruotsin kruunun välinen valuuttakurssi, sääolosuhteet sekä toimitusketjujen toimivuus.

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

NYABin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,5 % vertailukaudesta ja oli 88,1 (90,3) miljoonaa euroa. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,6 %. Raportoituun liikevaihtoon vaikutti Ruotsin kruunun 8,9 % heikentyminen vertailukaudesta.

Valuuttakurssista aiheutuvan vastatuulen lisäksi asiakkaiden investointipäätöksissä sekä aiemmin päätettyjen projektien käynnistymisessä on ilmennyt viivästyksiä. Tämä lyhyen aikavälin epävarmuus on ollut havaittavissa mm. Ruotsissa infrastruktuuria koskevissa puitesopimuksissa, joiden toteutuneet volyymit ovat olleet arvioitua alhaisemmat, sekä Suomessa uusiutuvan energian sektorilla, jossa uusien projektien käynnistyminen on ollut keskeytynyt.

Ruotsin markkinat ovat edelleen NYABin suurimmat ja niiltä kertyi 68 % (78 %) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihdon yksityiskohtaisempi maakohtainen erittely on esitetty alla olevassa taulukossa.

Liikevaihto (MEUR) 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Suomi 28,5 20,2 67,3 32,6 51,6
Ruotsi 59,6 70,2 125,2 131,0 201,7
Yhteensä 88,1 90,3 192,6 163,6 253,3

Liikevoitto (EBIT) kolmannella vuosineljänneksellä parantui 26,0 % ja oli 6,6 (5,2) miljoonaa euroa, 7,5 (5,8) % liikevaihdosta. Kannattavuuden parantuminen oli seurausta erityisesti Suomen ja Tukholman alueen liiketoiminnasta. Projektien toteutus on jatkunut vakaana kaikilla osa-alueilla, mikä on pienentänyt valuuttakurssien ja lisääntyneiden kustannusten negatiivisia vaikutuksia.

Nettotulos oli 4,6 (4,3) miljoonaa euroa, johon vaikuttivat mm. NYABin mahdolliseen kotipaikan ja listautumisen siirtoon liittyvät rahoituskulut, joiden vaikutus oli -0,4 miljoonaa euroa, sekä osuus osakkuusyhtiö Skarta Energyn tuloksesta, -0,4 miljoonaa euroa.

NYABin taloudellinen asema on edelleen vahva. Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa parani 70,9 (63,4) prosenttiin ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen (edellisen 12 kuukauden ajalta) oli 0,30. Vapaa kassavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -3,8 (2,4) miljoonaa euroa. Negatiivinen vapaa kassavirta oli seurausta pääasiassa käyttöpääoman sitoutumisesta, sillä tietyissä projekteissa Ruotsissa on ollut viiveitä saatavien realisoinnissa.

Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 183 (267) miljoonaa euroa. Uusia sopimuksia on tehty pääasiassa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella. Sopimusten joukossa oli Stockholm Vatten & Avfall -yhtiön kanssa tehty vesi- ja viemäriputkien kaivuu- ja putkitöitä koskeva puitesopimus. Viiden vuoden puitesopimuksen maksimiarvo on yhteensä 1,5 miljardia kruunua, joka jakautuu kolmelle eri urakoitsijalle. Lisäksi NYAB on aloittanut työt Talgan Luulajaan rakentamalla akkuanodijalostamolla. NYABin ydinmarkkinoiden vahvuutta kuvaa myös lokakuussa allekirjoitettu sopimus Aurora Linen rakentamisesta.

Kuten NYAB on aiemmin tiedottanut, se etenee valmisteluissa kotipaikkansa siirtämiseksi Ruotsiin. NYAB tavoittelee myös listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa rajat ylittävän yhtiömuodon muutoksen yhteydessä. Yhtiömuodon muutos ja listautumisen siirto tavoitellaan toteutettavan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisätietoja toimenpiteiden taustoista, perusteluista ja prosessista on saatavissa NYABin 27.9.2023 julkaisemasta yhtiötiedotteesta.

Kotipaikan siirron valmisteluiden edistämisen yhteydessä NYAB Oyj:n hallitus nimitti Jan Öhmanin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi 27.9.2023. Öhman toimi aiemmin hallituksen varapuheenjohtajana. Öhman seuraa tehtävässä Markku Kankaalaa, joka toimii jatkossa hallituksen varapuheenjohtajana.

Toimintaympäristö ja riskit

NYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin. Korkotason nousu ja korkeana jatkunut inflaatio ovat aiheuttaneet haasteita sekä Ruotsin että Suomen markkinoilla. NYABin liiketoiminnassa toimintaympäristön haasteet ovat näkyneet etenkin asiakkaiden investointipäätösten viivästyksinä. Konsernin liiketoimintaan liittyviä taloudellisia ja operatiivisia riskejä on käsitelty tarkemmin elokuussa 2023 julkaistussa puolivuosikatsauksessa, eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ruotsin markkinoita analysoiva Prognoscentret arvioi, että rakennustoimialaa kannattelevat Pohjois-Ruotsin teolliset investoinnit sekä julkisen sektorin mittavat investointitarpeet. Byggföretagenin ennusteiden mukaan rakentamisen investoinnit Norrbottenin läänissä ovat kiihtyvässä kasvussa arvioidun kasvun olevan 6 % vuodelle 2023 ja 11 % vuodelle 2024. Samanaikaisesti kehityksen suurimmalla osalla muista alueista odotetaan säilyvän laskusuuntaisena. Suurin osa NYABin liiketoiminnasta keskittyy pohjoisille markkinoille, joten toimintaympäristön haitallisten vaikutusten odotetaan jäävän rajallisiksi ja palveluihin kohdistuvan kysynnän jatkuvan vahvana.

Suomessa rakennusalan yhtiöiden tilauskannat ovat selvästi keskimääräistä matalammalla tasolla, ja toimialan kehitys on kuluvana vuonna ollut selvästi negatiivinen. Rakennusteollisuus RT ry:n ja rakennusalan suhdanneryhmän mukaan toimitila- ja infrarakentamisessa voidaan päästä kasvuun jo ensi vuonna, mutta maa- ja vesirakentaminen jatkavat laskuaan. Investoinnit vihreään siirtymään voivat parantaa toimialan näkymiä ennusteisiin verrattuna. Suomeen kohdistuu suurta investointikiinnostusta, ja erityisesti energiasektorille on suunnitteilla useita hankkeita. Investointien ajoittumiseen ja toteutukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Osake ja osakkeenomistajat

NYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 706 658 238 osaketta koko katsauskauden ajan (vertailukaudella keskimäärin 704 650 063 osaketta ja sen päättyessä 706 658 238 osaketta).

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3 941 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa ja sen osakekannasta 64,8 % oli hallintarekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2023 olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 34,2 %), Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %) ja Kallastor Oy (omistusosuus 8,9 %). Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhtiöineen omistivat yhteensä 41,3 % yhtiön osakkeista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

NYAB ja Svenska kraftnät tekivät lokakuun lopussa sopimuksen koskien Aurora Linen rakentamista. Sopimus on luonteeltaan yhteistyösopimus. Osapuolten välillä sovitun tavoitehinnan sekä muiden budjetoitujen kustannusten perusteella projektin kokonaisarvon arvioidaan olevan n. 89 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan viipymättä ja ne valmistuvat vuoden 2025 lopussa.

Aurora Line on uusi 380 km pitkä Ruotsin ja Suomen välinen 400 kV siirtoyhteys, jonka kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät ja Fingrid rakennuttavat yhdessä. Se parantaa toimitusvarmuutta, tasaa sähkön hintoja Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä siirtokapasiteettia kasvattamalla sekä mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen Itämeren alueella. NYAB työskentelee projektissa n. 90 km matkalla Dockasbergin ja Risuddenin välillä Ruotsissa.

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7–9
/2023
7–9
/2022
1–9
/2023
1–9
/2022
1–12
/2022
Liikevaihto 88 098 90 349 192 569 163 553 253 318
Liiketoiminnan muut tuotot 287 409 3 096 1 064 16 019
Materiaalit ja palvelut -69 381 -73 902 -150 886 -133 410 -203 612
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 865 -7 632 -23 632 -17 619 -26 764
Liiketoiminnan muut kulut -3 139 -2 673 -8 352 -3 974 -8 571
KÄYTTÖKATE (EBITDA) 8 000 6 551 12 796 9 613 30 389
Poistot ja arvonalentumiset -1 424 -1 340 -4 223 -3 083 -4 645
LIIKEVOITTO 6 576 5 211 8 573 6 531 25 744
Rahoitustuotot 15 35 531 72 565
Rahoituskulut -939 -277 -2 148 -675 -1 004
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -923 -242 -1 617 -603 -440
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -442 3 -1 040 41 -27
TULOS ENNEN VEROJA 5 210 4 972 5 916 5 968 25 278
Tuloverot -644 -634 -432 -1 967 -1 958
TILIKAUDEN TULOS 4 567 4 339 5 484 4 002 23 320
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi
Käyvän arvon muutosten (tappiot)/voitot muista laajantuloksen kautta kirjattavista oman pääoman sijoituksista 0 -28 0 -133 -499
Vero eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi 0 6 0 27 100
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi
Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa 211 -318 -822 -1 135 -1 857
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 778 3 999 4 662 2 760 21 064

Konsernin tase

Tuhatta euroa 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 121 074 121 242 121 182
Aineettomat hyödykkeet 2 555 10 344 3 840
Aineelliset hyödykkeet 13 065 13 321 14 360
Käyttöoikeusomaisuuserät 3 203 3 297 3 377
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 12 597 1 100 11 110
Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset 7 089 3 222 5 624
Laskennalliset verosaamiset 22 511 480
Pitkäaikaiset varat yhteensä 159 605 153 038 159 973
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4 352 2 871 2 303
Myyntisaamiset 47 331 49 412 50 618
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 28 126 41 113 22 841
Muut saamiset 7 072 969 9 536
Rahat ja pankkisaamiset 15 743 7 985 13 827
Lyhytaikaiset varat yhteensä 102 625 102 350 99 125
VARAT YHTEENSÄ 262 229 255 389 259 098
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 137 428 142 374 142 375
Muuntoerot -3 201 -1 660 -2 382
Kertyneet voittovarat 46 724 21 057 40 345
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 181 032 161 851 180 418
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 18 352 16 462 10 367
Vuokrasopimusvelat 2 624 2 355 2 277
Siirtovelat 86 125 113
Varaukset 78 143 83
Laskennalliset verovelat 3 479 4 489 4 379
Pitkäaikaiset velat yhteensä 24 619 23 573 17 219
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 287 4 228 7 178
Vuokrasopimusvelat 517 929 1 014
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 6 746 4 232 11 647
Ostovelat ja muut velat 45 028 60 576 41 621
Lyhytaikaiset velat yhteensä 56 579 69 965 61 460
VELAT YHTEENSÄ 81 198 93 538 78 680
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 262 229 255 389 259 098

Konsernin rahoituslaskelma

Tuhatta euroa 07-09
/2023
07-09
/2022
01–09
/2023
01–09
/2022
01–12
/2022
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos 4 567 4 339 5 484 4 002 23 320
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 424 1 340 4 223 3 083 4 645
Rahoitustuotot ja -kulut 923 243 1 617 603 440
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot -71 0 -71 0 -16 020
Tuloverot 644 -634 432 1 967 1 958
Osakkuusyhtiöiden tulos 442 -4 1 040 -41 27
Muut oikaisut -134 317 541 325 657
Oikaisut yhteensä 3 228 2 530 7 782 5 937 -8 294
Käyttöpääoman muutos:
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 712 -19 684 -3 300 -32 223 -19 743
Vaihto-omaisuuden lisäys (+) / vähennys (-) -801 -811 -2 079 -1 002 -421
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 425 19 451 4 249 21 933 10 558
Käyttöpääoman muutos yhteensä -6 938 -1 043 -1 129 -11 291 -9 605
Saadut korot ja muut rahoitustuotot -102 34 413 72 565
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 113 -277 -1983 -675 -1 004
Maksetut tuloverot -3 607 -51 -3 607 -151 -193
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -3 966 5 532 6 959 -2 106 4 789
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta, josta on vähennetty hankitut rahavarat 0 -313 0 1 403 1 403
Tytäryhtiöiden myynti, josta on vähennetty myydyt rahavarat 0 0 0 0 4 559
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -72 -2 775 -1 692 -5 129 -7 051
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 251 0 251 0 0
Investointien rahavirta yhteensä 179 -3 087 -1 441 -3 726 -1 089
Rahoituksen rahavirta
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot 1 699 2 963 21 368 15 851 13 142
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2 541 -1 345 -12 883 -5 109 -5 606
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 519 0 -2 519 0 0
Vuokrasopimusvelkojen maksut -290 -121 -367 -255 -387
Vähemmistöjen hankinta 0 0 0 -97 -97
Maksetut osingot 97 -555 -8 982 -5 654 -5 654
Rahoituksen rahavirta yhteensä 1 528 942 -3 383 4 736 1 398
Rahavirrat yhteensä -2 259 3 387 2 135 -1 096 5 097
Rahavarat kauden alussa 17 839 4 621 13 827 9 369 9 369
Muuntoerojen vaikutus rahavaroihin 163 -23 -219 -288 -640
Rahavarat kauden lopussa 15 743 7 985 15 743 7 985 13 827

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus, eikä sitä ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. NYAB Oyj noudattaa puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää