NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

28.02.2024

Loka-joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto oli 87,8 (89,8) miljoonaa euroa ja muutos vertailukaudesta -2,1 %. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,3 %.
 • Käyttökate oli 8,6 (20,8) miljoonaa euroa eli 9,8 % (23,1 %) liikevaihdosta. Vertailukaudella Skarta Energyn myyntivoiton vaikutus käyttökatteeseen oli 14,7 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,6 (19,2) miljoonaa euroa eli 7,5 % (21,4 %) liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta oli 16,8 (9,5) miljoonaa euroa
 • Nettovelka/käyttökate oli -0,3
 • NYAB teki arvioidulta arvoltaan 89 miljoonan euron sopimuksen koskien Aurora Linen rakentamista sekä arvioidulta arvoltaan 69 miljoonan euron sopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle
 • Tilauskanta kasvoi 23,0 % ja oli 294,7 (239,7) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto oli 280,4 (253,3) miljoonaa euroa ja muutos vertailukaudesta 10,7 %. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 16,6 %.
 • Käyttökate oli 21,4 (30,4) miljoonaa euroa eli 7,6 % (12,0 %) liikevaihdosta. Vertailukaudella Skarta Energyn myyntivoiton vaikutus käyttökatteeseen oli 14,7 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 15,2 (25,7) miljoonaa euroa eli 5,4 % (10,2 %) liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta oli 22,3 (3,7) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautuksena 0,014 (0,007) euroa/osake eli yhteensä n. 9,9 miljoonaa euroa, josta 0,008 euroa/osake on tavanomaista varojenjakoa ja 0,006 euroa/osake ylimääräistä varojenjakoa.
 • NYAB antaa taloudellisen ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihdon ja liikevoiton tilikaudella 2024 arvioidaan kasvavan vuodesta 2023.

Tämä tiedote on tiivistelmä NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuulta 2023. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan saatavilla tästä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen tilikaudelta 2023.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYAB saavutti hienoa edistymistä vuoden 2023 aikana. Kehitimme sekä ydinliiketoimintaamme että sen tukitoimintoja sisältäen mm. valmistautumisen tulevaisuuteen Tukholmassa listattuna yhtiönä. Tekemällämme työllä olemme rakentaneet perustan tulevalle kannattavalle kasvulle.

Raportoitu kasvumme oli 10,7 % ja kasvu kiintein valuuttakurssein laskettuna 16,6 %. Liikevoittomarginaalimme säilyi terveellä 5,4 % tasolla, ja vapaa kassavirtamme parantui merkittävästi asettuen 22 miljoonaan euroon. Lisäksi meillä oli vuoden päättyessä nettokassapositio ja tilauskantamme oli kaikkien aikojen korkeimmalla vuodenvaihteen tasolla, 295 miljoonaa euroa, mikä luo vakaan perustan tulevaisuutta varten.

Positiivinen kehityksemme on nähtävä kontekstissa, jossa vuosi 2023 oli täynnä makrotaloudellisia vastatuulia. Erityisesti inflaatio ja korkotasoa koskevat epävarmuudet vaikuttivat asiakkaisiimme. Seurauksena investoinnit markkinoillamme olivat käytännössä jäissä kausiluonteisesti vilkkaimmalla jaksollamme touko- ja lokakuun välillä. Useat sopimukset, joita odotettiin allekirjoitettavaksi jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla, viivästyivät. Olen tyytyväinen nähdessäni, että sitouduimme haasteista huolimatta tärkeimpään tukipilariimme, jonka mukaisesti emme kasva siten, että riskitasomme lisääntyy. Näin ollen kasvumme oli NYABin mittareilla vaatimatonta, ja markkinoiden epävarmuustekijöiden myötä päätimme olla toteuttamatta yritysjärjestelyitä.

Makrotaloudellisen ympäristön vakaannuttua vuoden loppua kohti luottamus asiakkaidemme keskuudessa palautui, mikä johti merkittävään uusien tilausten määrään neljännellä vuosineljänneksellä. Teimme historiamme suurimmat sopimukset koskien Aurora Linen, Ruotsin ja Suomen välisen 400 kV voimajohdon, sekä Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan 102.5 MWp aurinkopuiston rakentamista. Sopimukset ovat arvioiduilta arvoiltaan 89 sekä 69 miljoonaa euroa ja hyviä esimerkkejä työstämme vihreän siirtymän mahdollistamiseksi Pohjoismaissa.

Neljännestä vuosineljänneksestä lähtien olemme havainneet, että tilanne markkinoillamme on kohentumassa, ja näemme tällä hetkellä vahvaa kysyntää kaikilla toimialoillamme. Olennaisimmat globaalit megatrendit – vihreä siirtymä, deglobalisaatio ja kaupungistuminen – ohjaavat merkittävästi investointeja energiasektorille, jolla kasvumme on nopeinta, kuten myös infra- ja teollisuussektoreille.

Tiivistetysti sanottuna saavutimme hyvän kasvun ja kassavirran sekä toimialaan nähden vahvan katteen. Yhdistettynä kaikkien aikojen korkeimpaan tilauskantaamme vuoden lopussa osoitimme liiketoimintamallimme skaalautuvuuden kymmenentenä peräkkäisenä vuonna. Kaiken tämän saavuttaminen äärimmäisen haastavassa ympäristössä kertoo paljon meistä ja suotuisasta asemastamme markkinoilla. Jatkamme arvon luomista asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme uuden strategisen suunnitelmamme mukaisesti mahdollistaen siten yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville.

Lopuksi haluan kiittää NYABin työntekijöitä, jotka työskentelevät ahkerasti päivittäin tehdäkseen meistä paremman yhtiön. Olen ylpeä saavutuksista, jotka ovat osoitus ammattitaidostanne, omistautumisestanne sekä tiimityöstänne. Yhdessä, yhtenä tiiminä, uskon että saavutamme tulevina vuosina entistäkin enemmän.

Tulevaisuudennäkymät

NYABin ennätyksellisen korkea vuodenvaihteen tilauskanta sekä liiketoiminnan altistuminen kasvaville toimialoille ja maantieteellisille markkinoille luovat perustan positiivisille näkymille. NYAB antaa taloudellisen ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihdon ja liikevoiton tilikaudella 2024 arvioidaan kasvavan vuodesta 2023.

Myös globaalit megatrendit, kuten vihreä siirtymä ja kaupungistuminen, tarjoavat vankkaa kysyntää NYABin liiketoiminta-alueilla. Lisäksi volyymien siirtyminen vuodelta 2023 vuodelle 2024 loppuvuoden talviolosuhteiden myötä sekä inflaatio- ja korkokehityksen tasaantuminen tilikauden loppupuolella tukevat vuoden 2024 näkymien tukevaa perustaa.

Keskeisiä liiketoimintaan ja taloudelliseen suoriutumiseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation, korkotason ja Ruotsin kruunun arvon kehitys, sääolosuhteet sekä toimitusketjujen toimivuus ja muut tyypilliset projektiriskit

Pidemmän aikavälin näkymät ovat positiiviset kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja NYAB on hyvissä asemissa tuottamaan pitkän aikavälin tavoitteidensa mukaisia tuloksia.

Vihreä siirtymä kiihdyttää uusiutuvan energian ja sähköverkkojen rakentamista, kun fossiilisia polttoaineita korvataan ja energian kysyntä lisääntyy teollisuuden prosesseja sähköistettäessä. Nopeasti kasvaneen tuulivoiman ohella myös teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeita on etenemässä rakentamisvaiheeseen enenevässä määrin, ja kantaverkkoyhtiöiden investointisuunnitelmat tuleville vuosille ovat suuruudeltaan useita miljardeja euroja.

Infrastruktuurin osalta julkisen sektorin investointitarpeet ovat merkittävät sekä liikenteessä että vesihuollossa, ja kaupungistuminen lisää kysyntää erityisesti Tukholma-Mälarenin alueella. Teollisten asiakkaiden osalta merkittäviä mahdollisuuksia odotetaan mm. kaivosteollisuudesta, joka on puhtaan energian teknologioiden kasvun kannalta keskeinen erityisesti NYABin avainmarkkinoilla Pohjois-Ruotsissa.

Johdon webcast

NYAB järjesti tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen webcast -tilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Johan Larsson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho esittelevät yhdessä taloudelliset tiedot ja merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2023. Katso tallenne webcastista täältä:

Lue myös

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää