NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

28.02.2024

NYAB publicerade idag bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.

Oktober-december

 • Intäkterna uppgick till 87,8 (89,8) miljoner euro, motsvarande en förändring på -2,1%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 1,3%
 • EBITDA uppgick till 8,6 (20,8) miljoner euro, vilket motsvarar 9,8% (23,1%) av omsättningen. Jämförelseperioden inkluderar försäljningsvinst från Skarta Energy-transaktionen på 14,7 miljoner euro på EBITDA-nivå
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,6 (19,2) miljoner euro, motsvarande 7,5% (21,4%) av omsättningen
 • Det fria kassaflödet uppgick till 16,8 (9,5) miljoner euro
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till -0,3
 • NYAB tecknade ett kontrakt om 89 miljoner euro avseende bygge av Aurora Line och ett kontrakt om 69 miljoner euro för bygge av en solcellspark i Utajärvi, norra Österbotten
 • Orderstocken förbättrades med 23,0% och uppgick till 294,7 (239,7) miljoner euro

Januari-december

 • Intäkterna uppgick till 280,4 (253,3) miljoner euro, motsvarande en förändring på 10,7%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 16,6%.
 • EBITDA uppgick till 21,4 (30,4) miljoner euro, motsvarande 7,6% (12,0%) av omsättningen. Jämförelseperioden inkluderar försäljningsvinst från Skarta Energy-transaktionen på 14,7 miljoner euro på EBITDA-nivå
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 (25,7) miljoner euro, dvs. 5,4% (10,2%) av omsättningen
 • Det fria kassaflödet uppgick till 22,3 (3,7) miljoner euro
 • Styrelsen föreslår att 0,008 euro per aktie betalas ut till aktieägarna som ordinarie vinstutdelning och 0,006 euro per aktie som en extra vinstutdelning, totalt 0,014 (0,007) euro per aktie, motsvarande cirka 9,9 (4,9) miljoner euro
 • NYAB förväntar sig att bolagets intäkter och rörelseresultat 2024 kommer att öka jämfört med 2023

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av NYAB:s bokslutskommuniké för januari-december 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://nyabgroup.com/en/financial-information/ (på engelska). Uppgifterna i bokslutskommunikén är baserade på det reviderade bokslutet för 2023.

VD Johan Larsson sammanfattar året

NYAB har gjort stora framsteg under 2023. Förutom att utveckla vår kärnverksamhet och stödfunktioner har vi förberett oss för en framtid som noterat bolag i Stockholm. Med det arbetet har vi byggt en plattform för fortsatt lönsam tillväxt.

Vår rapporterade tillväxt var 10,7 procent och tillväxten i konstanta valutor uppgick till 16,6 procent. Vi bibehöll en god EBIT-marginal på 5,4 procent och nådde en betydande förbättring av det fria kassaflödet, vilket uppgick till 22 miljoner euro. Dessutom avslutade vi året med en nettokassa och den högsta orderstocken någonsin vid ett årsslut, 295 miljoner euro, vilket ger oss en solid grund att stå på.

Vår positiva utveckling ska också ses mot bakgrund av att 2023 hade motvind sett till den makroekonomiska situationen. Våra kunder påverkades av inflationen och osäkerhet kring räntor. Investeringarna på våra marknader var därför praktiskt taget frysta under vår säsongsmässigt starkaste period mellan maj och oktober. Flera kontrakt som vi förväntade oss skulle tecknas under första halvåret blev försenade. Det är dock tillfredsställande att se att vi, trots dessa utmaningar, höll fast vid vår viktigaste stöttepelare; att inte växa med ökad risk. Därför var vår tillväxt blygsam i NYAB:s mått mätt, och vi beslutade att inte genomföra några förvärv på grund av osäkerheterna på marknaden.

Stabiliseringen av den makroekonomiska miljön i slutet av året gav kunderna tilltro igen, vilket resulterade i en signifikant orderingång under det fjärde kvartalet. Vi tecknade våra två största kontrakt någonsin – Aurora Line – en 400 kV kraftledning mellan Sverige och Finland och en 102,5 MWp solpark i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projektens uppskattade värde är 89 miljoner euro respektive 69 miljoner euro och de är goda exempel på hur vårt arbete möjliggör den gröna omställningen i Norden.

Sedan det fjärde kvartalet har vi sett en förbättring på alla våra marknader och vi ser idag en stark efterfrågan inom alla våra sektorer. De mest relevanta globala megatrenderna – grön omställning, deglobalisering och urbanisering – driver i hög grad investeringar i energisektorn, där vår tillväxt är snabbast, samt infrastruktur- och industrisektorerna.

Sammanfattningsvis hade vi en god tillväxt och ett bra kassaflöde samt en stark marginal i jämförelse med branschen. Tillsammans med den rekordhöga orderstocken i slutet av året har vi för tionde året i rad visat skalbarheten i vår affärsmodell. Att uppnå de här resultaten i en extremt utmanande miljö säger mycket om oss och vår gynnsamma position på marknaden. Vi kommer att fortsätta bygga värde för våra kunder, anställda och aktieägare i linje med vår nya strategiska plan och på så sätt möjliggöra samhällsutvecklingen för kommande generationer.

Slutligen vill jag tacka NYAB:s medarbetare som arbetar hårt för att göra oss till ett bättre företag varje dag. Jag är stolt över era prestationer under året och den kompetens, engagemang och lagarbete som finns i organisationen. Tillsammans, som ett team, är jag övertygad om att vi fortsätter uppnå ännu mer de kommande åren.

Ledningens webbsändning

NYAB arrangerade en webbsänd presentation med anledning av bokslutskommunikén onsdagen den 28 februari kl. 15:00 EET. Vd Johan Larsson och CFO Aku Väliaho presenterade finansiell information och väsentliga händelser för räkenskapsåret 2023. Inspelning av webbsändningen finns tillgänglig nedan (på engelska).

 

 

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer