NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

04.03.2024

NYAB Oyj:n (”NYAB” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskevan siirtosuunnitelman, joka koskee NYABin kotipaikan siirtämistä Suomesta Ruotsiin. Osana markkinapaikan vaihtamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta (”Nasdaq First North Finland”) Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle (”Nasdaq First North Sweden”) tavoitteena on listautua Nasdaq First North Sweden -markkinapaikan Premier-segmenttiin. NYAB on myös jättänyt Nasdaq Helsingille hakemuksen listalta poistamiseksi, jonka edellytyksenä on muun muassa kotipaikan siirron toteuttaminen ja osakkeiden hyväksyminen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle.

Kohokohdat

  • NYABin hallitus on hyväksynyt kotipaikan siirtoa koskevan siirtosuunnitelman, joka koskee NYABin kotipaikan siirtämistä Suomesta Ruotsiin.
  • Kotipaikan siirron edellytyksenä on muun muassa hyväksyntä NYABin ylimääräiseltä yhtiökokoukselta, joka on suunniteltu pidettäväksi huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 2024, ja jonka tarkka päivämäärä ilmoitetaan erikseen hyvissä ajoin.
  • Kotipaikan siirron suunniteltu toteuttamispäivä on 28.6.2024.
  • NYABin osakkeenomistajat, joilla on hallussaan noin 88,7 prosenttia NYABin osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet tukemaan ehdotettua kotipaikan siirtoa.
  • NYABin hallitus on jättänyt hakemuksen NYABin osakkeilla tapahtuvan kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeidensa poistamiseksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta ja aikoo hakea siirtyneen yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle, tavoitteena listautua Premier-segmenttiin.

NYABin matka alkoi vuonna 2013 Ruotsin Luulajasta ja on sen jälkeen laajentunut kattamaan kaksi kotimarkkinaa. Olemme ylpeitä siitä, että yrityksemme on nyt sekä ruotsalainen että suomalainen. Tämänpäiväinen päätös on tehty perusteellisen analyysin jälkeen, ja se palvelee sidosryhmiemme etua. Kaksi kolmasosaa liiketoiminnastamme tapahtuu Ruotsissa, joten suunnitellut muutokset luovat parhaan perustan yhtiön jatkuvalle kehittämiselle. Jatkossa meillä on erinomaiset edellytykset toteuttaa strategiaamme ja jatkaa kannattavaa kasvua,” sanoo Johan Larsson, NYABin toimitusjohtaja.

Tämä on tärkeä askel NYABin kehitysmatkalla. Tästä hyötyvät osakkeenomistajamme sekä Suomessa että Ruotsissa. Hallitus on tehnyt perusteellisen analyysin ja tullut siihen tulokseen, että kotipaikan sekä markkinapaikan vaihtaminen Ruotsiin tarjoaa parhaan perustan luoda lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Tavoitteenamme on listautua Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikalle, joka tunnetaan paremmin myös institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätä näkyvyyttämme pääomamarkkinoilla. Lisäksi on rohkaisevaa, että suuret osakkeenomistajat, jotka omistavat 88,7 prosenttia NYABin osakkeista, ovat sitoumuksen kautta antaneet tukensa kotipaikan siirrolle,” sanoo Jan Öhman, NYABin hallituksen puheenjohtaja.

Tausta

Yhtiö tiedotti 7.6.2023, että se harkitsee kotipaikan siirtoa Suomesta Ruotsiin. Lisäksi Yhtiö tiedotti 27.9.2023, että se on päättänyt edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi siten, että Yhtiö muutettaisiin ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi, jonka kotipaikka on Ruotsissa, ja hakea osakkeidensa siirtämistä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle.

Kotipaikan siirto lyhyesti

NYABin hallitus on tänään hyväksynyt kotipaikan siirtoa koskevan suunnitelman, joka koskee NYABin kotipaikan siirtämistä Ruotsiin. Kotipaikan siirtoa koskevan suunnitelman mukaan Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka suunnitellaan pidettäväksi huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 2024 (”Yhtiökokous”), että Yhtiökokous päättää Yhtiön lakisääteisestä kotipaikan siirrosta, jossa Yhtiö muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi (”Siirtynyt Yhtiö”), johon sovelletaan Ruotsin lakia, ja joka ottaa vastattavakseen kaikki Siirtyvän Yhtiön varat, oikeudet, vastuut ja velat, ja siirtää rekisteröidyn kotipaikkansa ja pääkonttorinsa Luulajaan, Ruotsiin, kotipaikan siirtoa koskevan siirtosuunnitelman (”Siirtosuunnitelma”) mukaisesti (”Kotipaikan Siirto”).

Yhtiön osakkeenomistajat pysyvät Siirtyneen Yhtiön osakkeenomistajina, ja heidän osakkeensa Yhtiössä muutetaan Siirtyneen Yhtiön osakkeiksi heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa 1:1 (”Siirtyvät Osakkeet”). Yhtiön osakkeenomistajille ei anneta vastiketta Kotipaikan Siirron yhteydessä. Sen vuoksi Kotipaikan Siirrolla ei ole laimentavaa vaikutusta osakeomistuksiin Siirtyneessä Yhtiössä.

Siirtyvät Osakkeet toimitetaan Siirtyneen Yhtiön osakkeina Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä tai Siirtyneen Yhtiön osakkeita edustavina niin kutsuttuina linkkiarvopapereina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä tai vastaavien järjestelyiden välityksellä. Siirtyvät Osakkeet toimitetaan automaattisesti, eikä Siirtyvän Yhtiön osakkeenomistajilta edellytetä toimenpiteitä tähän liittyen.

Kotipaikan Siirron toteuttaminen edellyttää muun ohella Yhtiökokouksen hyväksyntää, Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän kaupparekisterin (”Suomen Kaupparekisteri”) osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen antamaa lupaa Kotipaikan Siirron täytäntöönpanolle sekä Kotipaikan Siirron rekisteröintiä Ruotsin yritysrekisteriin. Lisäksi Kotipaikan Siirtoon liittyvän markkinapaikan vaihdon toteuttaminen edellyttää muun muassa NYABin osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden ‑markkinapaikalla. Yhtiökokous päättää Kotipaikan Siirrosta Siirtosuunnitelman ja muiden NYABin hallituksen päätösehdotusten perusteella. NYAB julkaisee yhtiökokouskutsun erikseen.

NYAB aikoo toimittaa Siirtosuunnitelman Suomen Kaupparekisterille tänään. Siirtosuunnitelma liitteineen on myös tämän yhtiötiedotteen Liitteenä 1, ja se sisältää lisätietoja tietyistä suunnitellun Kotipaikan Siirron ehdoista ja edellytyksistä. Lisätietoa Kotipaikan Siirrosta on saatavilla myös NYABin hallituksen osakeyhtiölain mukaisesti antamassa hallituksen selvityksessä. NYAB julkaisee Siirtosuunnitelman liitteineen ja siihen liittyvät muut asiakirjat Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/kotipaikan-siirto/. NYAB julkaisee myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot mainituista asiakirjoista verkkosivuillaan.

Markkinapaikan vaihtaminen

Yhtiön hallitus on jättänyt tänään hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden poistamiseksi julkisesta kaupankäynnistä ja Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta. Listaus ja kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla jatkuu lähes Kotipaikan Siirron toteuttamiseen asti, ja viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ilmoitetaan hyvissä ajoin. Nasdaq Helsingin odotetaan päättävän NYABin hakemuksesta NYABin osakkeiden poistamisesta Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta pian ja ehdollisena muun muassa sille, että Yhtiökokous hyväksyy Kotipaikan Siirron, Suomen Kaupparekisteri antaa luvan Kotipaikan Siirron täytäntöönpanolle ja NYABin osakkeet hyväksytään kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle. Nasdaq Helsingin päätös osakkeiden poistamisesta Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta ilmoitetaan erillisellä tiedotteella, jonka Nasdaq Helsinki julkaisee mahdollisimman pian.

Hakemus Siirtyneen Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden ‑markkinapaikalla, ja jossa tavoitteena on listata osakkeet Nasdaq First North Sweden -markkinapaikan Premier-segmenttiin, tehdään Kotipaikan Siirron toteuttamisen yhteydessä.

Yhtiön on tarkoitus julkaista yhtiöesite ennen Siirtyneen Yhtiön osakkeiden listaamista Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle.

Perustelut ja seuraukset

Kotipaikan Siirron ja markkinapaikan vaihtamisen Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle odotetaan parantavan Siirtyneen Yhtiön pääsyä pääomamarkkinoille, parantavan sen osakkeiden kaupankäynnin likviditeettiä, vahvistavan Siirtyneen Yhtiön tunnettuutta sekä tuovan Siirtyneelle Yhtiölle kaupallisia etuja. Lisäksi suurin osa Yhtiön liiketoiminnasta tapahtuu Ruotsissa, ja ruotsalaisen kotipaikan sekä listautumisen odotetaan olevan hyödyksi Siirtyneelle Yhtiölle sekä kaupallisesta että työnantajan houkuttelevuuden näkökulmasta. Lisäksi enemmistö Yhtiön osakkeista on ruotsalaisten osakkeenomistajien hallussa. Yhtiön hallituksen kokonaisarvio on, että Kotipaikan Siirron odotetaan olevan hyödyksi Siirtyneelle Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille.

Jollei Siirtosuunnitelman mukaisista Yhtiön osakkeiden lunastusvaatimuksista muuta johdu, Kotipaikan Siirrolla ei odoteta olevan olennaisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan tai kykyyn täyttää velvoitteitaan velkojilleen niiden erääntyessä. Kotipaikan Siirrolla ei odoteta olevan vaikutusta myöskään Yhtiön asiakkaisiin, toimittajiin tai muihin sopimuskumppaneihin.

Suomen ja Ruotsin veroviranomaisilta saadun virallisen palautteen perusteella Kotipaikan Siirron ei pitäisi aiheuttaa suoria veroseuraamuksia Siirtyneelle Yhtiölle tai sen suomalaisille ja ruotsalaisille osakkeenomistajille.

Kotipaikan Siirron toteuttamisen jälkeen Siirtyneen Yhtiön omistusrakenne on sama kuin Yhtiön omistusrakenne välittömästi ennen Kotipaikan Siirron toteuttamista.

Osakkeenomistajien tuki

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on hallussaan yhteensä noin 88,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutuneet osallistumaan Yhtiökokoukseen ja äänestämään Kotipaikan Siirron sekä siihen liittyvien Yhtiön hallituksen päätösehdotusten puolesta.

Mahdollinen Siirtyneen Yhtiön osakeanti ja hallituksen valtuuttaminen antamaan uusia osakkeita

Yhtiön ja Siirtyneen Yhtiön hallitus voi tutkia edellytyksiä mahdolliselle Yhtiön tai Siirtyneen Yhtiön uusien ja/tai olemassa olevien osakkeiden tarjoamiselle Siirtyneen Yhtiön osakkeiden Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle listaamisen yhteydessä tai sen jälkeen.

Lisäksi hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että hallituksella on yleinen valtuutus laskea liikkeeseen uusia osakkeita muun muassa yrityskauppojen ja muiden strategisten mahdollisuuksien yhteydessä tapahtuvaa pääoman hankintaa varten.

Näin ollen Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita, jotka vastaavat lukumäärältään enintään 20 prosenttia Yhtiön nykyisistä liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutuksen tarkoituksena on (i) toteuttaa uusien osakkeiden tarjoaminen Siirtyneen Yhtiön osakkeiden Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle listaamisen yhteydessä tai sen jälkeen, esimerkiksi pääoman hankkimiseksi, pääomarakenteen parantamiseksi, osakkeenomistajapohjan monipuolistamiseksi ja  osakkeiden kaupankäynnin likviditeetin edellytysten parantamiseksi ja/tai (ii) hankkia pääomaa, toteuttaa yrityskauppoja tai hyödyntää muita sen liiketoimintaan liittyviä strategisia mahdollisuuksia nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.

Vaikutukset työntekijöihin

Yhtiö ei odota Kotipaikan Siirron vaikuttavan työntekijöihin tai heidän työsuhteensa ehtoihin Yhtiössä tai Kotipaikan Siirron jälkeen Siirtyneessä Yhtiössä ja sen tytäryhtiöissä. Vastaavasti Kotipaikan Siirrolla ei odoteta olevan vaikutusta Yhtiön toimipaikkoihin tai Kotipaikan Siirron jälkeen Siirtyneen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimipaikkoihin.

Kotipaikan Siirto ei vaikuta suoraan Yhtiön tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden työntekijöihin, koska heidän työsuhteensa nykyiseen työnantajaan säilyvät eivätkä siirry uudelle työnantajalle. Yhtiön, Siirtyneen Yhtiön taikka tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden työntekijöiden työ- tai palvelusopimukset eivät pääty Kotipaikan Siirron takia, eikä kyseisille työntekijöille aiheudu mitään oikeudellisia vaikutuksia Kotipaikan Siirron seurauksena.

Olemassa olevat osakepohjaiset kannustinohjelmat

NYABilla on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa, osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024 ja osakebonusjärjestelmä 2022. Nämä osakepohjaiset kannustinohjelmat pysyvät voimassa Kotipaikan Siirron jälkeen, vaikka osakepohjaisten kannustinohjelmien perusteella ei enää jaeta tai myönnetä uusia osakkeita. Varmistaakseen osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisten osakkeiden mahdollisen toimittamisen Siirtyneessä Yhtiössä, Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan, että Yhtiökokous päättää 4 000 000 uuden osakkeen antamisesta maksutta Yhtiölle itselleen Yhtiön hallussa pidettäväksi ja päättää, että Siirtynyt Yhtiö luovuttaa tällaiset osakkeet suunnatulla osakeannilla maksutta osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden antamisella Yhtiölle ja sen jälkeisten osakkeiden luovuttamisen tarkoituksena on varmistaa osakkeiden toimitus edellä mainittujen osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille. Osakeanti Yhtiölle tullaan toteuttamaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiökokouksen jälkeen.

Alustava aikataulu

Kaikki päivämäärät ovat alustavia ja voivat muuttua.

  • Huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 2024 – Yhtiökokous päättää Kotipaikan Siirrosta ja siihen liittyvistä päätösehdotuksista (tarkka päivämäärä ilmoitetaan erikseen hyvissä ajoin)
  • Arviolta 27.6.2024 – Arvioitu viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Finland ‑markkinapaikalla
  • 28.6.2024 – Arvioitu päivämäärä Kotipaikan Siirron toteuttamiselle (rekisteröinti Ruotsin yritysrekisteriin)
  • Arviolta 1.7.2024 – Arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Siirtyneen Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Sweden ‑markkinapaikalla

Neuvonantajat

ABG Sundal Collier toimii NYABin taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman oikeudellisena neuvonantajana Kotipaikan Siirtoon ja markkinapaikan vaihtamiseen liittyen.

Lue myös

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää