Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

20.04.2023

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin huhtikuun 2023 yhtiö on NYAB Oyj. Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson keskustelee haastattelussaan muun muassa yrityskulttuurien integroinnista, arvonluonnista, sekä yhtiön keskeisistä strategisista tavoitteista. Haastattelu on alkujaan julkaistu pörssisäätiön sivuilla 12.4.2023.

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. NYAB on mukana mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Ruotsalainen NYAB Group ja suomalainen Skarta Group yhdistyivät viime vuoden maaliskuun lopussa 200 miljoonan euron kaupassa. Miten yrityskulttuurien integraatio on sujunut?

Kysymys on hyvä, sillä henkilöstö on NYABin tärkein resurssi. Vastaan siihen melko pitkästi selventääkseni asiaa lukijoille.

NYABin historia Ruotsissa muodostuu orgaanisesta kasvusta, mikä on tietenkin osoitus siitä, että Ruotsin organisaatiossamme on ollut erittäin vahva kulttuuri. Yksilöt ja yritys ovat kasvaneet yhdessä vuosikymmenen ajan. Suomen organisaatiossa sen sijaan ydin on muodostunut maanrakennusliiketoiminnasta sekä teollisuusrakentamisesta. Hiljattain ennen yhdistymistämme Skarta Group listautui sekä teki pari yritysostoa ja käynnisti uutta liiketoimintaa perustusten, suunnittelun ja energian saralla. Tämä kaikki johti luonnollisesti hajanaiseen kulttuuriin, eikä Suomen organisaatiollamme juuri ollut yhteistä perustaa eikä historiaa. Kaikki tämä huomioon ottaen olemme edistyneet yrityskulttuurien integroimisessa hyvin sekä maakohtaisella että rajat ylittävällä tasolla.

Voittavaa ja kestävää kulttuuria ei voi luoda eikä rakentaa sisäisellä viestinnällä, toimintapolitiikoilla ja ohjeistuksilla. Näillä työkaluilla on ainoastaan vähäinen merkitys. Kulttuuri kehittyy ajan myötä ja laajentuu joka suuntaan niin alhaalta ylös, sivuttain kuin ylhäältä alas. Yhteenvetona voin todeta olevani erittäin tyytyväinen kulttuurimme integraatioon ja kehittymiseen ensimmäisen vuotemme aikana, ja olen luottavainen, että kehitymme parempaan suuntaan jatkossakin.

Mainitsitte vuosikertomuksessanne, että viime vuosi oli erityisen vaikea vuoden alussa Suomen markkinoilla. Kerroitte kuitenkin, että onnistuitte kääntämään liiketoimintanne kannattavaksi vuoden loppupuolella. Mitkä olivat haasteenne ja ratkaisut tilanteen kääntämiseksi?

Suomen liiketoimintamme vuonna 2022 oli kannattavaa syyskuusta eteenpäin joka kuukausi. Marginaalit olivat itse asiassa melko hyvät. Tämä on tietenkin tulevaisuutemme avain ja saa vuoden 2023 näyttämään erittäin lupaavalta.

Avainasemassa on ollut keskittyminen arvonluontiin. Pääasiallinen haasteemme oli, että meillä oli hyviä yksilöitä vääränlaisissa rooleissa. Hyvältä johtajalta edellytetään melko korkeaa toimialatuntemusta erityisesti kasvuvaiheessa. Ratkaisunamme oli nimittää Suomen liiketoiminnoille uusi maajohtaja, joka täyttää mainitut kriteerit ja kykenee näkemään asiat isommassa kuvassa. Seuraavana toimenpiteenä oli nimetä hänen alapuolelleen oikeat esimiehet, jotka ovat sekä hyviä johtajia että erikoistuneita omille vastuualueilleen. Tämän jälkeen olemme kehittäneet sisäisiä prosesseja ja huolehtineet, että päätöksiä tehdään oikealla tasolla. Tästä on melko luonnollisesti seurannut, että olemme saaneet karsittua arvoa tuottamattomia kiinteitä kuluja.

Kannattavuuskäänne näin lyhyessä ajassa on ollut mahdollista, sillä meillä on alusta asti ollut projektien toteutuksessa Suomessa korkeatasoisia työntekijöitä. Se on liiketoimintamme ydin, ja nämä yksilöt ovat suuressa määrin tukeneet sekä uskoneet ehdottamiimme ja toimeenpanemiimme muutoksiin.

Kertoisitteko lisää NYABin ja CapManin yhdessä omistaman Skarta Energyn Oy hankkeesta?

Skarta Energy on yhteisyritys, joten sen luvut eivät suoraan näy tuloslaskelmassamme. Meillä on hyvä hankeputki, joka koostuu eri kehitysvaiheessa olevista hankkeista. Tällä hetkellä kaksi tärkeintä projektia ovat Utajärven ja Callio-Hituran aurinkopuistot, joille on myönnetty noin 25 miljoonaa euroa julkista tukea. Yhteensä tavoittelemme yli 800 megawatin energiantuotannon rakentamista tulevan viiden vuoden aikana. NYAB toimii ensisijaisena EPC (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) -sopimuskumppanina.

Filosofisesti katsottuna näen erittäin järkevänä, että aurinko on lopullinen ratkaisu energian tuottamiseksi planeetallemme.

Millä markkinoilla näette yrityksellänne olevan eniten kasvupotentiaalia tulevina vuosina?

Toimimme markkinoilla, joilla kysyntää on paljon, kuten myös vastasyklisillä ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on paljon kasvupotentiaalia. Jos minun on valittava vain yksi, sanoisin, että energiasektorilla kasvupotentiaali on suurin. Lisäisin myös, että kasvu ei välttämättä tule ainoastaan Ruotsista ja Suomesta, vaan saatamme jatkossa toimia myös laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Mitkä ovat keskeisiä strategisia tavoitteitanne ja miten ne ovat edenneet?

Kaikista tärkein strateginen tavoitteemme, jota emme ole erikseen sanoneet ääneen, on luoda kestävällä tavalla arvoa pitkällä aikavälillä. Luodessamme arvoa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle toimimme yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa, jotka osallistuvat arvonluontiin ja hyötyvät siitä. Tämän saavuttaaksemme olemme julkaisseet kolme strategista tavoitetta vuosille 2022–2024:

Jatkuva kannattava kasvu. 265 miljoonan euron pro forma -liikevaihto ja yli 11 % EBITA-marginaali vuodelle 2022 ovat vahva osoitus edistymisestä tavoitteen osalta. Ottaen huomioon, että 2022 oli mittavan ja paljon työtä vaatineen yhdistymisen vuosi, ja että Suomen liiketoiminnot tuottivat tappiota tammikuusta elokuuhun ja kannattavuuskäänne näkyi syyskuusta eteenpäin.

Uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen. Perustimme joulukuussa 2022 yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa, minkä ansiosta meillä on vahva asema luoda jatkossa arvoa energiasektorilla.

Yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen. Olemme yritys, jolla on yrittäjämäinen sielu. Sen säilyttäminen on erittäin tärkeää myös kasvaessamme. Meillä on yrittäjiä omistajina sekä hallituksen ja johtoryhmän jäseninä. Meillä on yrittäjiä myös keskijohdossamme ja paljon myös projektien toteutuksessa. Tarve vahvistaa yrittäjähenkistä kulttuuria johtuu kasvustamme, mikä tarkoittaa, että meidän on muututtava järjestäytyneemmäksi yhtiöksi kadottamatta kuitenkaan sieluamme ja seikkailuhenkisyyttämme. Olemme ottaneet tämän huomioon ja olen iloinen jatkuvaan suoriutumiseemme tällä alueella.

Millä tavalla erottaudutte suurimmista kilpailijoistanne?

Ensinnäkin on vaikea määritellä, mitkä ovat suurimmat kilpailijamme ja verrokkiyhtiömme. Kun katsoo vuotuista orgaanista kasvuamme ja kannattavuuttamme sekä markkinoita, joilla toimimme, olemme urakoitsijoita ja rakentajia, jotka eivät toimi millään tavalla asuinrakentamisen parissa. Samanaikaisesti olemme kuitenkin myös uusiutuvan energian hankkeiden kehittäjiä. Meillä on lisäksi erittäin hyvin toimiva suunnitteluliiketoiminta ilman projektien toteutukseen liittyviä riskejä. Pro forma -liikevaihtomme per työntekijä vuonna 2022 oli yli 650 000 euroa ja liiketoimintamallimme sisältää alhaiset käyttöomaisuusinvestoinnit, mikä tekee meistä huomattavasti erilaisia kuin muut listatut rakennusalan yhtiöt. Olemme myös hyvin erilaiset kuin muut energian kehittäjät. Yritänkin sanoa, että NYAB on ainutlaatuinen. Meidän on hankala erottautua yhtään enempää kuin jo teemme.

Mitkä megatrendit uskotte vaikuttavan eniten yrityksenne liiketoimintaan tulevina vuosina?

Kaupungistumisella ja vihreällä siirtymällä on ehdottomasti suurimmat vaikutukset. Ne ovat vahvoja ajureita kaikilla liiketoimintasegmenteillämme ja markkinoillamme. Nämä megatrendit ovat peruste sille, että NYAB toimii juuri oikeilla markkinoilla.

Lue myös

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää