Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

23.05.2022

Skarta allekirjoitti 13.5. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa sopimuksen koko Tampereen ja useiden naapurikuntien talousalueen kattavasta kahden pumppaamon haastavasta rakennusurakasta, jonka arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Skarta aloittaa työt touko–kesäkuun vaihteessa ja pumppaamojen on määrä olla toimintakunnossa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tampereelle toteutetaan usean kunnan yhteishankkeena uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi kautta aikain, kokonaisbudjetiltaan noin 350 miljoonaa euroa.

”Tämä on pitkä ja iso projekti. 2000-luvun alkupuolelta asti on tehty esisuunnitelmia ja sijaintipaikkaselvityksiä. Hankkeen vetovastuu siirtyi vuonna 2015 Tampereen Vedeltä meille Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolle ja toteutussuunnitelmavaihe päättyi kesällä 2017”, kertoo projektipäällikkö Marko Männynsalo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ltä.

Hanke koostuu noin 30 eri urakasta. Keskuspuhdistamon rakentaminen kallion sisään Sulkavuoreen aloitettiin vuonna 2018 ja viime marraskuussa kilpailutukseen tuli hankkeen sydän eli pumppaamot. Pumppaamojen rakennusurakan kilpailutukseen kutsuttiin esikarsinnan jälkeen viisi suurta erikoisrakentamisen yritystä, mukaan lukien Skarta. Hankintapäätös tehtiin huhtikuussa ja sopimus Skartan kanssa solmittiin 13.5. Skartan rakennusurakan arvo on noin 11 miljoonaa euroa.

”Tämä on koko maan mittakaavassa iso ja merkittävä hanke ja meille on ilo olla mukana vaikuttamassa Suomen toiseksi suurimman kasvualueen, Tampereen seudun, kunnallistekniikkaan ja asukkaiden arkeen. Työpanoksemme Tampereen kehittämisessä näkyy myös muutamien vuosien takaisessa hankkeessa, kun rakensimme Tampereen kaupungille kauan kaivatun maauimalan. Sopimus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa pumppaamojen rakentamisesta tukee ja tuo jatkuvuutta palvelutarjontaamme vedenkäsittely- ja pumppaamolaitosten osalta”, toteaa Skarta Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahonen.

Rakennusteknisesti vaativa hanke Suomen yhden suurimman pumppaamon parissa

Skartan rakennusurakka sisältää hankkeen molemmat jätevedenpumppaamot, joista toinen, kerrosneliöiltään noin 600-neliöinen, sijaitsee Raholassa ja suurempi, 1000-neliöinen Tampereen keskustan läheisyydessä Viinikanlahdessa. Valmistuessaan Viinikanlahden pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista.

”Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakentaminen on vaativa hanke. Sen sijainti aivan Pyhäjärven tuntumassa tekee siitä geoteknisesti erittäin haastavan. Kookkaan pumppaamon alimmat osat ovat reilusti järvenpinnan alapuolella ja niitä rakennetaan koko ajan jatkuvan vesipaineen alla. Skarta rakentaa aluksi yli kymmenen metriä syvän ja halkaisijaltaan noin 20-metrisen, porapaaluin tuetun, lieriön muotoisen kaivannon, josta he lähtevät rakentamaan varsinaista pumppaamoa ylöspäin.

Lisähaastetta tuo se, että Viinikanlahden, kuten myös Raholan pumppaamon, rakennustöitä tehdään nykyisten jätevedenpuhdistamoiden vieressä ja työmaatoiminnot täytyy sovittaa yhteen toiminnassa olevien puhdistamoiden kanssa niiden toiminnan häiriintymättä. Skartalla on aiempaa kokemusta vastaavista projekteista, mistä on varmasti hyötyä meidän urakoissamme”, Männynsalo toteaa.

Sekä Raholan että Viinikanlahden urakat käsittävät varsinaiset pumppaamot altaineen sekä niihin sisällytettävät huolto-, valvomo- ja sosiaaliset tilat. Skarta toimii pääurakoitsijana ja pumppaamoihin liittyvät aliurakat – koneisto- sekä LVI- ja sähköurakat – Tampereen Seudun Keskuspuhdistamokilpailuttaa myöhemmin erikseen.

”Sopimuksen mukaan urakka-aika alkaa viimeistään syyskuussa, mutta järjestämme resurssimme siten, että pääsemme aloittamaan mahdollisimman pian, jo touko–kesäkuun vaihteessa. Asiaa nopeuttaa myös se, että meillä on Skartalla jo valmiiksi omaa työnjohto- ja toimihenkilöresurssia Tampereella, joten hanketta päästään käynnistämään sujuvasti paikallisin voimin. Urakka alkaa maarakennus- ja kaivantojen tuentatöillä ja jatkuu pumppaamorakennusten paikallavaletuilla betonirakennetöillä sekä elementtirakentamisella”, kertoo Skarta Finland Oy:n työpäällikkö Jari Häkkinen.

Marko Männynsalo valottaa, kuinka Skarta valikoitui urakoitsijaksi tähän Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n suurhankkeeseen:

”Ennen valitsemiemme lopullisten viiden kilpailijan hintakilpailutusta kävimme markkinavuoropuheluita kaikkienkilpailijoiden kanssa ja selvitimme siten urakoitsijoiden kyvykkyyttä suoriutua vaativasta hankkeesta. Saimme vuoropuheluissa Skartalta hyviä ajatuksia Viinikanlahden betonirakenteiden toteutuksesta, ja heillä on ylipäätään kokemusta vesihuoltolaitosten toteuttamisesta ja vaativasta maarakentamisesta toiminnassa olevien jätevedenpuhdistamoiden ympäristössä, millä on iso merkitys meidän hankkeessamme. Toivon Skartalta ja meiltä hyvää yhteistyötä läpi vuosien urakan. Tiedossa on haastava hanke ja tavoitteena on saada yhteistyössä homma aikataulussa valmiiksi. Uskon siihen.”

Lue myös

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää