SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

11.11.2022

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
11.11.2022 kello 12.00

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

  • Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 90,3 miljoonaa euroa (pro forma Q3/2021: 68,0 miljoonaa euroa), kasvua 32,7 %
  • Katsauskauden EBITA oli 5,3 miljoonaa euroa (pro forma Q3/2021: 7,0 miljoonaa euroa) ja EBITA-marginaali 5,9 % (7,1 %)
  • Yhtiö julkaisi katsauskauden jälkeen vuosille 2022–2024 asetetut strategiset tavoitteet, joiden toteuttaminen etenee suunnitellusti kaikilla osa-alueilla
  • Suunnitellulla yhteisyrityksen perustamisella CapManin hallinnoiman rahaston kanssa uusiutuvan energian hankkeiden kehitystä varten olisi olennainen vaikutus tilikauden EBITA-tunnuslukuun. Alustavan arvion mukaan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen olisi noin 20 miljoonaa euroa.

SkartaNYAB Oyj -konsernin keskeiset tunnusluvut

SkartaNYAB Oyj -konserni 07–09/2022
(3 kk)
07–09/2021
(3 kk)
01–09/2022
(9 kk)
01–09/2021
(9 kk)
01–12/2021 (12 kk)
Liikevaihto, 1000 EUR 90 326 14 221 157 763 14 753 41 646
Käyttökate (EBITDA),
1000 EUR
6 060 1 301 8 601 203 1 895
-osuus liikevaihdosta 6,7 % 9,1 % 5,5 % 1,4 % 4,6 %
EBITA, 1000 EUR 5 341 1 015 6 857 -84 1 317
-osuus liikevaihdosta 5,9 % 7,1 % 4,3 % -0,6 % 3,2 %
Liiketulos (EBIT)*, 1000 EUR -374 63 -5 615 -1 225 -838
-osuus liikevaihdosta -0,4 % 0,4 % -3,6 % -8,3 % -2,0 %
Tilikauden tulos, 1000 EUR -1 354 -121 -9 090 -4 856 -4 885
-osuus liikevaihdosta -1,5 % -0,9 % -5,8 % -32,9 % -11,7 %
Omavaraisuusaste 73,5 % 70,6 % 73,5 % 70,6 % 72,2 %
Osakkeita kauden lopussa 706 658 238 278 285 034 706 658 238 278 285 034 288 397 790

*Liiketulokseen vaikuttavat merkittävissä määrin konserniliikearvosta tehdyt poistot, joiden suuruus oli 5,7 miljoonaa euroa aikavälillä 07-09/2022 ja 12,5 miljoonaa euroa aikavälillä 01–09/2022

Pro forma -tunnusluvut*

07–09/2022
(3 kk)
07–09/2021
(3 kk)
01–09/2022
(9 kk)
01–09/2021
(9 kk)
01–12/2021
(12 kk)
Liikevaihto, 1000 EUR 90 326 68 060 175 769 143 723 209 165
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR 6 060 7 590 7 943 13 386 21 916
-osuus liikevaihdosta 6,7 % 11,2 % 4,5 % 9,3 % 10,5 %
EBITA, 1000 EUR 5 341 6 961 5 831 11 807 19 800
-osuus liikevaihdosta 5,9 % 10,2 % 3,3 % 8,2 % 9,5 %

*Pro forma -tunnuslukuihin aikaväliltä 01–09/2022 on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonsernin taloudelliset tiedot aikaväliltä 1.1.-31.3.2022, jolloin sen yhtiöt eivät ole vielä kuuluneet SkartaNYAB Oyj -konserniin. Tilikautta 2021 koskevat tiedot muodostuvat Skarta Finland Oy -alakonsernin ja NYAB Sverige AB -alakonsernin yhdistellyistä taloudellisista tiedoista. Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma on yhdistelty SkartaNYAB Oyj -konsernin viralliseen tuloslaskelmaan 1.8.2021 alkaen ja NYAB Sverige AB -alakonserni 1.4.2022 alkaen.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

SkartaNYAB-konsernin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti kaikilla osa-alueilla. Lokakuussa julkaisemiemme strategisten tavoitteiden mukaisesti keskitymme jatkuvaan kannattavaan kasvuun, uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttämiseen sekä yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistamiseen.

Liikevaihtomme kasvoi odotusten mukaisesti jälleen yhden kvartaalin.

Ruotsissa olemme jälleen kerran jatkaneet vakaata kasvua kestävän infrastruktuurin rakentamisessa. Pohjois-Ruotsissa monivuotiset kunnossapitosopimukset sekä monipuoliset projektit alueen merkittävien investointihankkeiden parissa ovat johtaneet merkittävään orgaaniseen kasvuun. Elokuussa hankkimamme Power Forze AB vahvistaa asemaamme energiarakentamisen ja palveluiden osalta. Näemme kysynnän palveluitamme kohtaan olevan kasvussa, sillä yhteiskunta tarvitsee sekä uutta energiantuotantoa että energiainfrastruktuuria.

Tukholman alueella, jossa olemme kolmen vuoden aikana jo nelinkertaistaneet liikevaihtomme, olemme myös onnistuneesti laajentaneet toimintamme vedenalaiseen rakentamiseen rekrytointien ja ensimmäisten projektien myötä. Kaupungistumisen myötä kysyntä tässä segmentissä on kasvussa, ja pidämme todennäköisenä saavuttaa jopa nykyistä energia- ja infrarakentamisen liiketoimintaa korkeampia katteita.

Suomessa olemme syksyn aikana toteuttaneet useita toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi. Olemme karsineet kiinteitä kulujamme ja uudelleenorganisoineet rakenteitamme, jotta varmistamme kilpailukykymme jatkossa. Johtajuudessa on kyse enemmän persoonallisuudesta kuin tehtävänimikkeestä. Siksi olenkin erittäin iloinen nähdessäni, kuinka eri työntekijät ovat osoittaneet johtajuutta ja ottaneet vastuuta sekä ottamalla vastaan uusia tehtäviä että mukautumalla muutoksiin. Erikoistumisemme on lisääntynyt aiemmin tiedotettujen johdossa tapahtuneiden muutosten myötä. Yhdessä nämä edellä mainitut muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että syyskuu oli Suomen toiminnoissa vuoden ensimmäinen kannattava kuukausi. Käänne kannattavuudessa osoittaa vahvuutemme, sillä se on tapahtunut, vaikka emme ole vielä päässeet muuttamaan uusiutuvan energian hankkeiden portfolioomme tekemiämme panostuksia rahaksi. Olen myös luottavainen, että edistyksemme jatkuu, ja toteutettujen sekä käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisesti ensi keväästä alkaen.

Kuten mainittu, olemme olleet omien uusiutuvan energian hankkeiden osalta tähän saakka vasta kehitysvaiheessa. Tällä viikolla saavutimme merkittävän edistysaskeleen strategiamme mukaisessa energiahankkeiden kaupallistamisen kiihdyttämisessä, kun pääsimme tiedottamaan CapManin hallinnoiman rahaston kanssa suunnitellusta yhteisyrityksen perustamisesta. Järjestelyn loppuunsaattaminen jatkuu julkaisemamme tiedotteen mukaisesti. Prosessin odotetaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä. Yksittäisistä energiahankkeistamme pisimmälle on edennyt Utajärven aurinkovoimahanke, jonka ensimmäiselle vaiheelle saatiin syyskuussa toimenpidelupa, ja lokakuussa allekirjoitettu liittymissopimus mahdollistaa rakennettavan aurinkopuiston liittämisen Fingridin kantaverkkoon.

Skartalla ja NYABilla on takanaan yhteistä taivalta nyt kahden kvartaalin verran. Olen erittäin iloinen nähdessäni, miten olemme edistyneet. Kuten kaikissa toimialan yhtiöissä, ulkoiset tekijät kuten korot, inflaatio ja energian hinnat ovat hieman heikentäneet rakentamisen liiketoimintamme katteitamme. Olemme kuitenkin selvinneet haastavasta toimintaympäristöstä hyvin. Olemme jo rakentaneet paljon paremman perustan tuleville vuosille. Suunnittelemamme yhteisyritys antaa mahdollisuuden odottaa jopa kaksinumeroista EBITA-marginaalia. Siihen liittyvä ensisijainen kumppanuus suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevien sopimusten osalta lisäisi merkittävästi myös tulevaisuuden mahdollisuuksiamme alustavan liiketoimintasuunnitelman sisältäessä jopa yli 500 MW edestä uusiutuvan energian hankkeita tulevan viiden vuoden aikana.

Tästä huolimatta, kuten strategiassammekin mainitaan, meillä on yrittäjiä yhtiön joka puolella: omistajina, hallituksessa ja johdossa sekä projektityömailla. Se tarkoittaa, että tavoittelemme aina parempaa tunnistamalla ja korjaamalla heikkoutemme. Yrittäjyyden myötä pyrimme myös jatkuvasti tarttumaan hyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uskon, että olemme yhdessä entistäkin vahvempia, kun toimimme yhdellä brändillä kaikessa rakentamisliiketoiminnassamme Suomessa ja Ruotsissa. NYAB on saavuttanut Ruotsissa jatkuvaa kannattavaa kasvua kymmenen vuoden ajan. Se on näin ollen hyvä nimi, jolle rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Tarkoituksemme on lanseerata konsernin uusi brändi-ilme joulukuun puolivälissä.

Yhteenvetona totean, että meillä on osaava organisaatio ja monipuolinen liiketoiminta sekä tarjouskanta. Lisäksi toimimme suhdanteista riippumattomilla sekä vastasyklisillä markkinoilla, ja taloudellinen asemamme on vakaa. Näin ollen olen erittäin luottavainen, että tulemme luomaan pitkäaikaista arvoa sekä yhteiskunnalle että sidosryhmille.

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 90,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 32,7 % vertailukauden pro forma -liikevaihdosta. EBITA, eli liiketulos ennen konserniliikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä tehtyjä poistoja, oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,3 miljoonaa euroa eli 5,9 % liikevaihdosta (pro forma 2021: 7,0 miljoonaa euroa, 7,1 %). Suhteellisen kannattavuuden laskuun vaikuttivat kustannusinflaatio, Ruotsin kruunun arvon heikentyminen, yksittäisiin projekteihin tehdyt kateheikennykset sekä lisääntyneet konsernihallinnon kustannukset. Konsernin toteuttamien yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta tehdyt poistot olivat katsauskauden aikana 5,7 miljoonaa euroa, millä oli olennainen vaikutus liiketulokseen, joka oli -0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminta keskittyi katsauskauden aikana erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rakennetun monipuolisen tilauskannan toteuttamiseen. Merkittävin uusi sopimus oli heinäkuun alussa tehty 32 miljoonan euron arvoinen sopimus koskien Oulaisten kaupunkiin Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa tuulipuistoa. Yhtiön vastuulle kokonaisvaltaisessa BoP-hankkeessa kuuluvat tuulipuiston maanrakennus-, perustus- ja sisäverkkotyöt sekä sähköaseman, päämuuntajan ja 110 kV:n voimalinjan rakennustyöt. Muita uusia sopimuksia on konsernissa tehty erityisesti infrarakentamisessa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella. Katsauskaudella tehdyt sopimukset koskevat useita julkisen sektorin projekteja mm. teiden, putkistojen ja sähköverkkojen rakentamisessa. Yhtiö on laajentanut toimintaansa Tukholman alueella myös vedenalaiseen rakentamiseen ja saanut ensimmäiset saariston merenkulkureittejä koskevat projektit.

SkartaNYAB Oyj hankki elokuun lopussa ruotsalaisen Power Forze AB:n osakekannan. Power Forze AB on erityisesti Pohjois-Ruotsissa toimiva yhtiö, joka tarjoaa teollisuuden ja tuulivoimaloiden sähköasennuksia sekä sähköverkkojen rakentamista ja ylläpitoa koskevia palveluita. Osakkeista maksettu kauppahinta oli noin 3,6 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa euroa maksettiin käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Myös konsernin sähköverkkoliiketoiminta Suomessa otti katsauskauden aikana edistysaskeleita, kun Skarta Finland Oy sai B-hyväksynnän Fingridin toimittajarekisteriin. Yhtiön aiemmat sopimukset sähköasemien rakentamisesta ovat liittyneet tuulivoimarakentamisen BoP-hankkeisiin, joiden lisäksi se voi jatkossa toteuttaa myös Fingridin 110kV:n sähköasemahankkeita.

Toimintaympäristö ja riskit

SkartaNYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristön muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin, jotka vaikuttavat konsernin euromääräisinä raportoimiin taloudellisiin tietoihin.

Ruotsin markkinoita analysoiva Prognoscentret arvioi syyskuussa, että rakennusalan investointien odotetaan ensi vuonna kääntyvän taantuman myötä selvään laskuun. Konsernin liiketoiminta Ruotsissa on keskittynyt julkisen sektorin sekä suuren kokoluokan teollisten asiakkaiden projekteihin, joiden kysyntä on suhdanteista riippumatta melko vakaata. Esimerkiksi valtion kesällä julkaisema investointisuunnitelma vuosille 2022–2033 sisältää ennätysmäärän investointeja liikenneinfrastruktuuriin, yli 80 miljardia euroa, mikä tasapainottaa yksityisen sektorin oletettua laskua. Muiden yksityisen sektorin projektien viivästyminen voi kuitenkin lisätä kilpailua konsernin liiketoiminta-alueilla ja siten vaikuttaa haitallisesti konsernin kannattavuuteen.

Suomessa valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi elokuun lopussa materiaalien hintojen nousun ja saatavuushaasteiden olevan helpottamassa. Yleinen inflaatiokehitys, nousevat korot ja erityisesti energian hintojen nousu vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti rakennushankkeiden toteutumiseen. Erityisesti toimitilarakentamisessa epävarmuus on suurta, eivätkä julkisen sektorin määrärahat välttämättä riitä kaikkiin suunniteltuihin infra- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin. Maa- ja vesirakentamisen volyymiin ennustetaan lievää laskua vuosina 2022 ja 2023. Merkittävässä asemassa konsernin liiketoimintaa on tuulivoimarakentaminen, joka on puolestaan kovassa kasvussa. Suunnitteilla ja rakenteilla on noin 300 tuulivoimalaa, ja niiden yhteenlasketut investoinnit ovat arvoltaan noin 1,5 miljardia euroa.

Aurinkovoiman rakentaminen tuo jatkossa merkittävää kasvupotentiaalia konsernin liiketoiminnalle. Euroopan komission toukokuussa julkaisemassa aurinkoenergiastrategiassa on katsottu aurinkovoiman olevan avainasemassa riippuvuuden lopettamiseksi fossiilisista polttoaineista. Koko EU-tasolla uusiutuvien energialähteiden osuuden sähkönjakelusta odotetaan kasvavan vuoden 2021 37 prosentista 69 prosenttiin vuonna 2030. Suomi ja Ruotsi ovat aurinkovoiman rakentamiselle hyvin soveltuvia alueita, sillä aurinko paistaa kesällä ympäri vuorokauden, ja talvella lumen heijastus lisää matalalta paistavan auringon säteilyä aurinkopaneeleihin.

Nopeasti kasvava uusiutuvan energian tuotanto sekä Pohjois-Ruotsin investointihankkeiden mukanaan tuoma lisääntyvä sähkönkulutus vaativat myös sähköverkon olennaista vahvistamista. Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat suunnitelleet investoivansa kantaverkkoon yli 12 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yksi merkittävimmistä rajat ylittävistä hankkeista on Suomen ja Ruotsin välille rakennettava 380 kilometrin mittainen Aurora Line, jonka ensimmäiset urakkasopimukset allekirjoitettiin kesällä 2022 ja joka tarjoaa jatkossa potentiaalisia projekteja myös SkartaNYAB-konsernin yhtiöille.

Osake ja osakkeenomistajat

SkartaNYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 706 658 238 osaketta ja katsauskaudella keskimäärin 704 650 063 osaketta. Osakemäärä kasvoi heinäkuussa 9 950 osakkeella, kun yhtiö järjesti henkilöstölleen maksuttoman osakeannin osana konsernin uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, ja syyskuussa 4 006 400 osakkeella, kun yhtiö suuntasi maksullisen osakeannin Power Forze AB:n osakkeenomistajille vastikkeena Power Forze AB:n osakekannan hankinnasta.

SkartaNYAB Oyj:llä oli 30.9.2022 yhteensä 3555 osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 33,4 %), Andament Group Oy (yhtiö, jossa hallituksen jäsen Jukka Juola käyttää määräysvaltaa ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala huomattavaa vaikutusvaltaa, omistusosuus 19,1 %) sekä Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 57,4 % yhtiön osakkeista. SkartaNYAB Oyj:n osakepääoma 30.9.2022 oli 80 000 euroa ja emoyhtiön oma pääoma 255,5 miljoonaa euroa.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiö on jatkanut toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi Suomen liiketoiminnoissa. Skarta Finland Oy käynnisti lokakuussa henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi sekä kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Neuvottelut koskevat yhteensä 50 henkilöä ja niiden arvioidaan päättyvän marraskuun loppupuolella. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen tai irtisanomiseen

Yhtiö julkaisi lokakuun lopussa vuosille 2022–2024 asetetut strategiset tavoitteet, joihin kuuluvat jatkuva kannattava kasvu, uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen sekä yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen. Yhtiö julkaisi samassa yhteydessä kutsun 22.11.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa on tarkoitus päättää yhtiön nimen muuttamisesta NYAB Oyj:ksi. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa konsernin brändiportfoliota ja vahvistaa yhteistä kulttuuria Suomen ja Ruotsin välillä ottamalla käyttöön NYAB-nimi sekä Suomen että Ruotsin rakentamisen liiketoiminnassa. Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 14.12.2022.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Lars-Eric Aaro valitaan yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten jäsenten lisäksi. Lars-Eric Aaro on toiminut mm. LKAB-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2009–2015 sekä AFRY-konsernin myyntijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2015–2018. Nimitystoimikunta katsoo, että Lars-Eric Aaron pitkä kokemus merkittävien teollisuusyritysten johtamisesta sekä asiantuntemus ja verkostot SkartaNYABille keskeisillä Pohjois-Ruotsin markkinoilla olisivat arvokas lisä yhtiön osaamiseen. 

SkartaNYAB ja CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto allekirjoittivat 10.11.2022 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa osapuolet ovat ilmaisseet aikomuksensa ryhtyä kumppanuuteen aurinkovoiman ja muun uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä, omistamista ja operointia varten. Suunnitellussa yritysjärjestelyssä osapuolet perustaisivat yhteisyrityksen, josta rahasto omistaisi 60 % ja SkartaNYAB 40 % ja joka hankkisi omistukseensa SkartaNYAB-konserniin kuuluvan Skarta Energy Oy:n osakekannan. Sitovien transaktiodokumenttien allekirjoittamisen sekä yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Yritysjärjestelyllä olisi toteutuessaan merkittävä positiivinen vaikutus SkartaNYAB-konsernin EBITA-tunnuslukuun. Alustavan arvion mukaan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen olisi noin 20 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloslaskelma

SkartaNYAB Oyj -konserni
(1000 euroa)
07–09/2022
(3 kk)
07–09/2021
(3 kk)
01–09/2022
(9 kk)
01–09/2021
(9 kk)
LIIKEVAIHTO 90 326 14 221 157 763 14 753
Liiketoiminnan muut tuotot 627 135 2 448 634
Materiaalit ja palvelut -74 344 -10 545 -125 776 -10 545
Henkilöstökulut -7 327 -1 660 -17 476 -2 448
Liiketoiminnan muut kulut -3 223 -850 -8 358 -2 191
Poistot ja arvonalentumiset -6 434 -1 238 -14 216 -1 428
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -374 63 -5 615 -1 225
Rahoitustuotot ja -kulut -241 -33 -1 456 -3 480
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -610 30 -7 030 -4 705
Tuloverot -744 -150 -2 060 -150
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -1 354 -121 -9 090 -4 856

Konsernin tase

SkartaNYAB Oyj -konserni
(1000 euroa)
30.9.2022 30.9.2021
Aineettomat hyödykkeet 213 395 32 390
Aineelliset hyödykkeet 13 945 5 435
Sijoitukset 4 324 6 411
PYSYVÄT VASTAAVAT 231 664 44 766
Vaihto-omaisuus 3 355 854
Pitkäaikaiset saamiset 367 1 458
Lyhytaikaiset saamiset 91 131 24 529
Rahoitusarvopaperit 35 35
Rahat ja pankkisaamiset 7 985 1 783
VAIHTUVAT VASTAAVAT 102 873 28 561
VASTAAVAA 334 537 73 426
Osakepääoma 80 80
Rahastot 275 495 69 934
Edellisten tilikausien tulos -20 466 -13 999
Tilikauden tulos -9 090 -4 856
OMA PÄÄOMA 246 019 51 160
Tilinpäätössiirtojen kertymä 175 37
Pakolliset varaukset 3 0
Pitkäaikaiset lainat 17 239 6 421
Lyhytaikainen vieras pääoma 71 101 15 808
VIERAS PÄÄOMA 88 339 22 327
VASTATTAVAA 334 537 73 426

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus. SkartaNYAB Oyj noudattaa markkinapaikan sääntöjen mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää