Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

18.11.2021

Skartalla on energialiiketoiminnassaan kaksi kärkeä: jo asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tutuksi tullut Balance of Plant (BoP) -tuulivoimalarakentaminen sekä vastikään rekisteröitäväksi haettu VierivoimaTM-konsepti, joka tarjoaa energiantuotantoon uuden vaihtoehdon. Molemmat perustuvat Skartan strategialinjausten mukaisesti puhtaan energian rakentamiseen.

”Kuten Skartan syyskuussa julkaistuissa strategian päälinjauksissa on määritelty, Skarta laajentaa toimintaansa kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita. Puhtaan energian rakentaminen on Skartassa keskiössä ja käytännössä tämä tarkoittaa yhä enenevässä määrin kokonaisvaltaisia BoP-hankkeita sekä uutuutena koko energian arvoketjun huomioivaa Vierivoiman rakentamista. Vierivoima on myös älykästä sähkönjakelua ja sähköverkkoja”, linjaa Skarta Energy Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen.

Skartan Vierivoima on nimensä mukaisesti viereltä, läheltä saatavaa energiaa. Puhtaan energian lähde tai lähteet rakennetaan Vierivoima-konseptissa yksinkertaisimmillaan ja mutkattomimmillaan yrityksen tai esimerkiksi kunnan yrityskylän omalle tontille ja räätälöidään niiden mittojen ja täsmätarpeiden mukaan aurinko- ja tuulienergiasta. Vierivoima toimii siis mikroympäristössä, rajattujen käyttäjiensä suorassa läheisyydessä.

”Vierivoima toimii mikroympäristössä, rajattujen käyttäjiensä suorassa läheisyydessä. Konsepti on siten lähtökohdiltaan ja liiketoimintamalliltaan erilainen verrattuna perinteisiin, suuriin tuulipuistoihin, jotka tuottavat energiaa laajoille alueille ja useille elinkeinoelämän- ja asukasryhmille. Tätä laajemman mittakaavan toimintaa jatkamme edelleenkin yhä vahvasti asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteisissä BoP-hankkeissamme Vierivoiman rinnalla”, Tuominen kertoo jatkosuunnitelmista.

Tehokas vaihtoehto hiilineutraaliuden saavuttamiseen  

Vierivoiman kantavana voimana on kansallisiin ja EU:n hiilineutraaliuden tavoitteisiin vastaaminen, sekä edullisen ja kilpailukykyä kasvattavan energian tuottaminen Vierivoiman asiakkaille – yrityksille ja kunnille.

”Vierivoimamme mahdollistaa kuntien ja teollisuuden elinkeinoelämälle lähellä tuotetun uusiutuvan, puhtaan energian. Se tarjoaa asiakkaillemme uuden, kustannustehokkaan vaihtoehdon ja auttaa heitä siirtymään ennätyksellisen tehokkaasti ja nopeasti kohti hiilineutraalia toimintaympäristöä”, toteaa Skarta Energyn varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen ja lisää:

”Konsepti on edistyksellinen ja suuntaa monessakin mielessä pitkälle tulevaisuuteen: Vierivoima myös valmistaa kuntia ja teollisuutta kohti vety-yhteiskuntaa. Tulevaisuuden vety on puhdasta, päästötöntä, vihreää vetyä, joka tehdään uusiutuvalla energialla. Teollisuus ja raskas liikenne ovat sen ensisijaisia käyttökohteita.”

Atria Oyj:n ja Utajärven kunnan teollisuuskylän hankkeet antavat osviittaa siitä, millaisia merkittäviä suoria ja välillisiä etuja Vierivoima voi yrityksille ja kunnille antaa. Erinomaisen hiilikädenjälkensä lisäksi lähellä tuotettu, edullinen Vierivoima muun muassa houkuttaa yrityksiä kuntaan, antaa kunnalle ja yrityksille kilpailu- ja imagoetua sekä lisää alueen työllisyyttä.