Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

14.06.2023

Planeettamme tulevaisuus edellyttää siirtymistä fossiilisista energialähteistä kestävän kehityksen mukaiseen energiantuotantoon, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Muutoksen haastetta lisää vielä se, että globaali energiankulutus kasvaa koko ajan. Aikaa ei ole hukattavaksi, josta kertoo EU:n ja Suomenkin tavoitteet hiilineutraaliuden aikatauluista. Vihreä siirtymä edellyttää mittavia panostuksia niin uusiutuvan energian tuotantoon kuin sen siirtokapasiteettiinkin. Suomeen suunniteltujen vihreiden investointien euromäärä kasvaa vauhdilla ja EK:n arvion mukaan on tällä hetkellä jopa 85 miljardia euroa.

Yhteistyöllä menestystä

Sähköverkkoliiketoiminta käynnistettiin Antti Keskisen johdolla maaliskuussa 2022 perustamalla oma yksikkö Seinäjoelle. Energiarakentajana jo toimineelle NYABille palvelujen laajentaminen sähköverkkoihin oli luonteva jatke. ”NYABilla oli jo vahvaa osaamista tuulipuistojen perustus- ja maarakennustöistä, kuten myös tuulipuistojen sisäverkkotöistä. Nyt tarjoamme asiakkaillemme myös sähköasemien ja voimajohtojen rakentamista, joiden ansiosta aurinko- ja tuulivoimapuistot saadaan liitettyä maanlaajuiseen sähköverkkoon sekä asiakkaat saavat nyt aurinko- ja tuulipuistohankkeet kokonaisuudessaan yhden luukun periaatteella meiltä”, sähköverkkoliiketoiminnan vetäjä Antti Keskinen kertoo.

NYABin sähköverkkoliiketoiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön niin talon sisällä kuin laajan kumppaniverkostonkin kanssa. ”Olemme päässeet nopeasti liikkeelle, onnistuneet palkkaamaan tiimiin uusia ammattilaisia ja saaneet mielenkiintoisia projekteja vastuullemme. Meillä toiminnan lähtökohtana on yhteiset tavoitteet niin asiakkaidemme kuin kumppaneidemmekin kanssa. Pyrimme edesauttamaan ja tukemaan kaikkia osapuolia, jotta voimme yhdessä onnistua ja olla ylpeitä projekteistamme. Uskomme hyvän yhteistyön kantavan hedelmää”, Keskinen toteaa.

NYABin toteuttamat voimajohto- ja sähköasemaprojektit kestävät keskimäärin vuodesta kahteen ja kattavat kaiken suunnittelusta käyttöönottoon. Tällaisia projekteja on jo käynnissä Lumivaaran, Karahkan ja Mikonkeitaan tuulipuistoissa sekä Kausalan sähköasemalla. Näiden lisäksi NYAB on mukana Ruotsin ja Suomen välisen 400kV sähkönsiirtolinjan Aurora Linen rakentamisessa. Svenska kraftnätin kanssa solmittu sopimus koskee Aurora Linen Dockasbergin ja Risuddenin välisen siirtoyhteyden ensimmäistä vaihetta, johon kuuluvat suunnittelutyöt. Yksikön onnistuneesta liikkeellelähdöstä kertoo myös pääsy Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin toimittajarekisteriin sekä 110 kV:n sähköasema- että voimajohtohankkeiden toteuttajana.

Markkinapotentiaali mittava

Energiamurros on massiivinen: uusiutuva energiantuotanto, energian varastoiminen, uudet teknologiat, liikenteen sähköistyminen ja ikääntyneiden sähköverkkojen investoinnit pitävät koko markkinaa vireänä lähivuosikymmeninä. NYABin Suomen sähköverkkoliiketoimintayksikkö keskittyy vielä pääosin Suomeen, mutta on luonnollisesti mukana konsernin laajuisissa projekteissa. ”Pelkästään Fingridin investointien on arvioitu olevan noin 3 mrd. euroa seuraavan vuosikymmenen aikana. Sen lisäksi asiakaspotentiaalimme muodostavat myös muut sähköverkkoyhtiöt, tuuli- ja aurinkovoimapuistojen rakennuttajat sekä teollisuus- ja tuotantoyhtiöt”, Keskinen kertoo.

Kasvava ja mielenkiintoinen ala houkuttelee myös uusia toimijoita, joten kilpailu projekteista ja osaajista on kovaa. ”Me olemme asettaneet tavoitteeksemme olla haluttu ja tunnettu sähköverkkoprojektitoimija Suomessa niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin silmissä. Tavoitteemme ovat laadullisia, sillä uskomme, että kannattava kasvu tulee lopulta hyvän asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden avulla”, Keskinen summaa.