Kraftsamla – NYABs samverkansmodell

Under 2023 kristalliserade NYAB fram ett koncept att arbeta utifrån i samverkansprojekt under namnet ”Kraftsamla”. Metoden syftar till att skapa starka team, stödja bolagets kultur och värderingar och kunna ge bästa kvalitet och resultat till kunderna. Med enkla ord en kraftfull arbetsmodell för att få företag och människor att växa.

I samverkansprojekt har NYAB identifierat att det är viktigt att sätta samman rätt kompetenser och erfarenheter för att skapa effektiva team, och låta öppenhet och transparens råda. NYAB ”kraftsamlar” rätt styrkor, egenskaper och kompetens och bygger med det högpresterande team för varje projekt. Därmed optimeras kapaciteten och ger effektivt arbete utifrån tidsplan och budget. Det är en tvåstegsmodell – först samla kraft och sedan kanalisera den.

Konceptet bygger på att systematiskt skapa en resultatdriven kultur där människor utvecklas och motiveras inifrån. För att få det bästa resultatet behöver först allas förväntningar, orosmoln och åsikter kalibreras för att tillsammans kunna lägga en plan och gemensam riktning. Modellen innebär också att bygga förtroende gentemot kunder.

”Det är ett tydligt och kraftfullt sätt att arbeta. Vi skapar en trygg atmosfär där alla kan lyfta idéer och utmaningar och det för oss framåt på ett hälsosamt och effektivt sätt”, säger Jacob Westerlund, affärsutvecklare på NYAB och ansvarig för Kraftsamla.

När ledningen för några år sedan identifierade att antalet samverkansprojekt ökade i norra Sverige såg de ett behov av att utveckla företagets anbudsprocess – för att få fler referensprojekt och säkerställa kvalitet i leveranserna.

Att ha starka samarbetsstrategier är mycket avgörande i samverkansuppdrag jämfört med traditionella uppdrag där villkor, krav och pris redan är satta. I samverkansprojekt arbetar entreprenör och kund nära tillsammans under hela projektet. De delar risk, hittar lösningar under processen och sätter pris tillsammans.

”Kraftsamla kommer att gynna oss på många sätt framöver – bättre resultat och fler projekt, en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och starkare relationer, både internt och externt. Det är en positiv spiral där vi hela tiden samlar och delar kompetens, erfarenhet och nya perspektiv. Vi kommer också att ha en högre medvetenhet inför varje projektstart”, säger Westerlund.