Kuuronkallion tuulipuisto

Kohde: Kuuronkallion tuulipuisto
Paikkakunta: Kannus
Tilaaja: WPD Finland Oy
Valmistumisvuosi: 2019

WPD Finland Oy:n tuulipuistourakassa Kannuksen Kuuronkalliolla NYAB rakensi 14 tuulivoimalan perustukset. Tuulipuiston tuotannon ostaa hakukoneyhtiö Google.

NYABin rakentamat perustukset ovat massiiviset. Tuulivoimaloiden perustukset ovat halkaisijaltaan yli 26 metriä, ja perustusten valamiseen tarvittiin betonia 14 000 kuutiota. Paksuimmillaan perustukset ovat nelimetrisiä. Massiivisuuteen vaikuttivat haastavat pohjaolosuhteet sekä pohjaveden noste, koska pohjavesi on käytännössä maanpinnan tasolla. Myös voimalaitosten korkeudet ja samalla niiden tehot ovat kasvaneet Raudoituksilla ja valutöillä olikin myös merkittävä työllistävä vaikutus paikallisesti.

WPD Finland Oy on tottunut luottamaan NYABin osaamiseen, sillä NYAB rakensi jo aikaisemmin yhtiölle 22 tuulivoimalan perustukset Tohkojan tuulipuistoon Kalajoella. Kuuronkallion urakassakin olennainen osa kokonaisuutta oli laadunvalvonta, joka tarkoitti niin anturavalujen lämmönhallintaa kuin lujuuskokeiden suorittamista.