Hållbarhet

Ett ansvarsfullt byggande

Samhället förändras konstant. Det som har blivit föråldrat lämnar plats för tillväxt och innovation. När vi anpassar oss till förändringar måste vi lära oss av processen. De material och de resurser vi använder oss av idag kommer inte att hålla för alltid, och samhällets affärsmodeller måste anpassas till dagens behov. Därför tar NYAB sitt ansvar för att leverera miljömässigt hållbara projekt med hög kvalitet och samtidigt en bra arbetsmiljö, på allvar. Vi arbetar varje dag för att höja den ribban ännu högre.

NYAB deltar i byggandet av ett hållbart samhälle

NYAB:s affärsverksamhet fokuserar på energi, infrastruktur, industriellt byggande samt projektutveckling inom förnybar energi. Genom vårt bidrag till den industriella utvecklingen blir vi en del av den gröna omställningen.  Vi utvärderar alltid våra arbetsmetoder och strävar efter att hitta nya möjligheter att göra affärer. Samtidigt är vi noga med att upprätthålla nivån på de välutvecklade rutiner som har gett ett så gott resultat.

NYAB arbetar nära lokalsamhället

NYAB har en tydlig fördel genom sin starka position i norra Finland och Sverige. Koncernen har en djup förståelse för, och en nära anknytning till, regionerna, inte minst eftersom många av medarbetarna är födda, uppvuxna och fortfarande bosatta där. NYAB undviker att flyga in resurser, utan strävar efter att anställa medarbetare lokalt. Genom att anställa lokalt och samarbeta med lokala entreprenörer och bolag, har NYAB byggt upp starka kopplingar till, liksom relationer med, de regioner där koncernen är känd och verkar.

Bra människor gör ett bra företag

NYAB arbetar för en bra arbetsmiljö för kropp och själ. Det gör vi genom att ha dagliga samtal om arbetsklimatet och uppmuntra till individuell utveckling.

Vår mångfald av människor och idéer bildar en kultur där individen frodas, presterar och utvecklas som person. Det leder till högre kvalitet i varje projekt, och bättre lönsamhet.

Miljömässig hållbarhet

NYAB drivs med långsiktighet och hållbarhet i fokus. Vi måste följa och överträffa gällande miljölagstiftning och miljökrav. Vi kommer att arbeta kontinuerligt för att minimera negativa miljöeffekter och vi vet att vi behöver göra mycket mer.

Byggnation för förnybar energi

NYAB uppför vind- och solkraftparker i samarbete med industrin och den offentliga sektorn. I NYAB:s projekt i Finland är över 900 MW vindkraft antingen redan färdigställd eller under uppförande. Det totala antalet vindkraftverk i projekten överstiger 190. Den årliga elproduktionen från 190 vindkraftverk motsvarar årsförbrukningen för cirka 190 000 eluppvärmda småhus*.

(* Ett 3 MW vindkraftverk uppfört i Finland 2009 producerade cirka 9 000 MWh per år, medan ett vindkraftverk om 4,2 MW, uppfört 2019, producerar mer än dubbelt så mycket – 19 000 MWh per år. Årsproduktionen av el från det nya kraftverket motsvarar årsförbrukningen för cirka 1 000 eluppvärmda småhus.)

NYAB deltar, genom sitt intressebolag Skarta Energy, i projektutvecklingen för solenergi. Skarta Energy har som mål att uppföra solkraftanläggningar om 800 MW under de kommande fem åren. Det motsvarar årskonsumtionen av el för cirka 160 000 personer.

Läs mer