Whistleblowing

NYAB har förbundit sig till ansvarsfull affärsverksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetsmetoder. Vi ser allvarligt på all olaglig och oetisk verksamhet och all övrig verksamhet som strider mot våra direktiv och uppmuntrar till att informera oss alltid om en välgrundad misstanke om sådan verksamhet föreligger.

Det är viktigt att NYAB Oyj:s anställda, partner och övriga intressegrupper informerar oss om sina bekymmer och misstankar om olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot våra direktiv. Vi ber dig i första hand tala med din chef eller med din kontaktperson om dina misstankar. Om detta inte är möjligt, kan du använda whistleblowing rapporteringskanalen för att anmäla dina misstankar. Du kan uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter när du gör anmälan, men om du vill kan du även göra din anmälan helt anonymt genom att använda denna integritetsskyddade kanal. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns på register- och sekretesspolicy av kanalen.

Kanaltjänsten produceras av Lexia Advokatbyrå, som är en utomstående och oberoende tjänsteleverantör. Lexia också ansvarar för behandlingen av anmälningar tillsammans med styrelsens revisionskommitté. De uttryckta misstankarna undersöks konfidentiellt enligt ett bestämt förfarande. Inga eventuella påföljdsåtgärder vidtas innan utredningen är klar. Endast personer som absolut behöver det för att kunna utföra utredningsarbetet, får information om utredningsarbetet och anmälan.