NYAB som investering

VD Johan Larsson presenterade NYAB som investering på Avanza Börsdag den 22 maj 2024

Varför investera i NYAB?

NYAB är inriktat mot attraktiva tillväxtmarknader med relativt begränsade cykliska egenskaper. Inom områdena hållbar infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande finns det behov av stora investeringar inom en överskådlig framtid. Enligt offentliga prognoser kommer det under de närmaste decennierna att krävas betydande investeringar i den gröna omställningen, både i Finland och i Sverige, liksom i offentlig infrastruktur och elnät.

NYAB genererar marknadsledande marginaler som ligger långt över branschgenomsnittet. Vår långsiktiga lönsamhet främjas av en affärsmodell med låga kapitalinvesteringar och av en stark balansräkning, som gör att vi kan välja de projekt som är rätt för oss. Därtill leder vår företagskultur, med en personalstyrka bestående av branschexperter med en stark värdebaserad drivkraft, till betydligt högre intäkter per medarbetare än vad som är fallet med jämförbara företag.

NYAB:s genomsnittliga årliga tillväxttakt under de senaste fem åren har varit tvåsiffrig och kan framför allt tillskrivas organisk tillväxt, med stöd av noggrant utvalda förvärv. Vår starka balansräkning och vår modell med låga kapitalinvesteringar gör att vi kan växa organiskt, fortsätta att göra förvärv och därtill betala attraktiva utdelningar till aktieägarna.

NYABs nyckeltal (Q2'23-Q1'24)

NYAB grundades

2013

Omsättning

300 MEUR

EBIT

18 MEUR

Balansomslutning

262 MEUR

Soliditet

74%

Omsättning från offentlig sektor

55%