Historia

Vi är ett ungt företag byggt på årtionden av erfarenhet från branschen. När vi nu fortsätter att växa, fortsätter att skapa, är det viktigt att vi kommer ihåg den historia NYAB bär på. Den är speciell.

1990 – De första åren
Året är 1990 och de före detta NTG:arna (föregångare till BDX) Åke och Tord grundar Nyanläggarna i Luleå AB. Under de kommande 21 åren utför de mindre projekt inom rivning, anläggning och stängselarbeten. Verksamheten är begränsad och omsättningen håller sig i intervallet 4-18 miljoner SEK per år.

2011 – Nya anläggare i stan
Innan 2011 är över förvärvas Nyanläggarna i Luleå AB av bröderna Johan Larsson och Mikael Ritola. Redan under nästa års EM-sommar tillträder Johan som VD och påbörjar utvecklingsarbetet där nya inriktningar och expansionsplaner tar form.

2013 – Nu kör vi!
Våren 2013 startar tillväxtresan och Nyanläggarna välkomnar två nya delägare och nyckelpersoner – Stefan Säthergren och Fredrik Karkiainen. Huvudkontoret i Luleå får en egen ekonomi- och administrationsavdelning samtidigt som Johan Larsson börjar arbeta heltid som VD. Anläggningsverksamheten växer.

2014 – Nyanläggarna blir NYAB
2014 blir ett betydelsefullt år för bolaget som börjar närma sig 100 miljoner SEK i omsättning. Registrerat namn och marknadsnamn ändras. NYAB Sverige presenteras, ett namn som blir synonymt med ambitionsnivå. I sin nya kostym förvärvar NYAB byggkonsortiet HT-Bygg med 15 anställda och bröderna Larsson-Ritolas gemensamma småskaliga anläggningsföretag MMS (Mark Montage & Stängsel) förvärvas och blir NYAB INFRA. Ronny Nylund ansluter som dotterbolagets VD. Kontor öppnas i Kiruna och Gällivare. Stefans bror Robert ansluter och bildar därmed det andra brödraparet i ägarbilden.

2017 – NYAB Infrastruktur grundas
Med NYAB INFRAs inträde går koncernens omsättning upp till 300 miljoner SEK år 2015. Projektens komplexitet ökar gradvis och NYAB ger sig in i ett nytt segment, ballast- och bergtäktsverksamhet. Under 2016 har skiljelinjerna mellan respektive verksamhet, NYAB och NYAB INFRA, suddats ut och NYAB INFRA fusioneras in i moderbolaget. Nästföljande år bildas istället dotterbolaget NYAB Infrastruktur för att ta riktning mot väg, kommunavtal och basunderhåll mot Trafikverket. Infrastruktur möjliggör även på sikt marknadsdominans i östra Norrbotten. Vid bildandet ansluter Björn Lindbäck och Magnus Granljung som delägare och i nyckelroller. Det första kontraktet kommer redan efter en månad, en vägentreprenad som överstiger 100 miljoner SEK. När 2017 går mot sitt slut omsätter koncernen närmare 500 miljoner SEK och NYAB Infrastruktur har öppnat kontor i Kalix.

2018 – Fler platskontor
När 2018 startar har NYAB platskontor på fyra orter, men siktet är inställt på två till. Under året kommer antalet anställda passera 100 stycken. Det första komplexa järnvägsprojektet färdigställs och NYAB tilldelas det första kommunavtalet för mark- och beläggningsarbeten. Som kronan på verket öppnas kontor i Piteå och gränsstaden Haparanda. Verksamheten struktureras och bärs på ett helt annat sätt än tidigare av duktiga medarbetare. Vi har lyckats attrahera duktiga människor och den individuella utvecklingen är grunden till koncernens tillväxt.

2019 – Tiosiffrigt
När det nya namnet NYAB Sverige antogs under 2014 skulle det symbolisera bolagets nationella ambitioner. Fem år senare, år 2019, togs ytterligare kliv när dotterbolaget NYAB Mälardalen introducerades på marknaden. Johan Skoog tillträdde som VD när kontoret i Hägersten, Stockholm, öppnades. 2019 skulle också bli markören för en annan stor milstolpe när miljardgränsen i omsättning passerades.

2020 – År 2020
2020 markerar 30 år från det att Nyanläggarna i Luleå grundades och det som för 6 år sedan blev NYAB Sverige. Vilket under en otrolig tillväxtresa utvecklats vidare till dagens NYAB-koncern. Idag är koncernens verksamhet uppdelad i fyra affärsområden; Anläggning, Infrastruktur, Special och Mälardalen. Antalet medarbetare kommer med all säkerhet att passera 200 stycken och omsättningen beräknas till 1.4 miljarder SEK. Under årets första kvartal tecknade NYAB sitt första basunderhållskontrakt med Trafikverket.

2021 – Dubbelt upp i Stockholm
Utvecklingen fortsätter och indivderna i bolaget växer, och koncernen växer med dom. Trots avslutande av vår traditionella byggverksamhet så uppvisar koncernen en organisk tillväxt med bibehållen lönsamhetsnivå. Kärnverksamheten går urstarkt i alla geografier och i Stockholmsområdet dubblar vi volymen.

2022 – Ett nytt kapitel inleds 
Årets inleds med ett fantastiskt orderintag. Bland annat ett antal fleråriga kontrakt i olika nischer och segment. Vi öppnar nya kontor i Gävle och Boden. Ett nytt kapitel inleds då vi under våren, genom ett aktieutbyte med det börsnoterade Skarta Group gör entré som det nybildade SkartaNYAB på Nasdaq First North i Helsingfors. Skartas huvudsakliga verksamhet bedrivs i Finland samt i norra Sverige. Kärnverksamheten består av infrastruktur-, energi-, samt industrientreprenader. I Skarta ingår även grundläggningsföretaget Niskasen, elingenjörsföretaget Sitema samt projektutvecklingsföretaget Skarta Energy. Innan året är över lanserar vi vår nya logotype samt byter namn och efter en kort avvikelse med dubbelnamnet SkartaNYAB heter vi återigen NYAB.

2023 – Förberedelser för ytterligare tillväxt

Under året tilldelades NYAB två av sina största projekt någonsin, båda strategiskt viktiga. Året avslutades även med den största orderstocken vid ett årsslut i bolagets historia. Bolaget vidareutvecklade sin kärnverksamhet och förberedde sig för en flytt av huvudkontor till Sverige för det kommande året och en omnotering av aktien i Stockholm. Personalstyrkan växte till över 400 medarbetare.

2024 – Flytt tillbaka till Sverige

I juni ombildades NYAB till ett svenskt aktiebolag – NYAB AB – och huvudkontoret flyttade till Luleå, Sverige från tidigare Oulu, Finland. Noteringen av bolagets aktier  överfördes samtidigt till Nasdaq First North Growth Market Sveriges Premier-segment från tidigare Nasdaq First North Growth Market Finland.