Våra projekt

Husflyttning & mark

Flytt av kulturbyggnader, gjutningar, VA och anläggande av nytt bostadsområde

Läs mer

Fiberarbeten

Förtätning av befintligt fibernät inom Domsjö-Vårbystrand. Arbetet omfattande kanalisation, fiberblåsning, Svetsning, kundinstallationer, preparering/skarvning av skarvskåp,…

Läs mer

PT33 Vaikijaur

Schakt, fyllning, betong, kanalisation, manöverbyggnad, stängsel till 130kV och 40kV ställverk.

Läs mer

LKABs projekt LabSAK

LKAB har som ambition att producera världens bästa pellets och satsar mycket på forskning och…

Läs mer

Lillholmsskolan

Rivning av 3 skolbyggnader. Mark- och VA-arbeten för två nya skolbyggnader. Arbeten utförda inom område…

Läs mer

Tillbyggnad i Norrenergis pelletslager

På Norrenergis fjärrvärmeverk vid Solna Strand behövde man dela av ett pelletslager i två delar….

Läs mer

Rörbrobyte Odensala

Utbyte av rörbro under E4 för . Trafiken leddes om från ena väghalvan till den…

Läs mer

Unikt säkerhetsskydd vid sprängning med teknik från Formel 1

I LKAB´s gruva i Svappavara sker brytningen av malm i dagbrott. Vid sprängningar måste området…

Läs mer

Haparandabanan – Plattformar

Schakt och fyllning, plattformselement, KTL-fundament, Kabelrännor, Kanalisationsarbeten, Plattläggning, VA-arbeten, BEST-arbeten, Hussbyggnation, Elarbeten, Belysning, Utsmyckning (Räcken,…

Läs mer

Bro över GC-väg

Byggnation av omfartsväg för Riksväg 45 innan schakt för broläget inleddes. Schakt av jord och…

Läs mer

HS-Magasin

Anläggande av fyllningsdamm för deponering av högsvavligt material. Innefattar schakt och fyll av ca 1…

Läs mer

NLC Storuman etapp 2 – Triangelspår

Terrassering för ny järnväg mellan terminalen och inlandsbanan. Arbetena innefattar schakt, fyllning, kanalisation, losshållning och…

Läs mer