Våra projekt

Byggnation av pumpstation DE289 samt katastrofledning

Markarbeten enligt nedan Schaktarbeten, ledningsbädd, skyddsfyllning, resterande fyllning. Förläggning av ledning ca 600meter med dimension…

Läs mer

Riksväg E10 Kiruna

Riksväg E10 Kiruna (etapp 1 och 2) 11 km ny väg inklusive 13 broar (betong…

Läs mer

Gammelstad kombiterminal nytt spår bandel 119

I huvudsak omfattas objektet av rivning befintliga konstruktioner, mark, bana, El/belysning, kabelförläggning, nybyggnation av spår,…

Läs mer

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda

Tågstation i Kalix, bild: Norrtåg Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda Schakt & fyllning, Plattformselement,…

Läs mer

Lindbäcks superfabrik

Mark- och betongarbeten för Lindbäcks nya superfabrik Entreprenaden var en totalentreprenad i samverkan åt Lindbäcks…

Läs mer

M15 Hematit Vitåfors

Om- och nybyggnation av LKABs hematitanläggning i Vitåfors Entreprenaden var en utförandeentreprenad som utfördes av…

Läs mer

Piteå Port & Hub – Etapp 3

Projektet omfattade schakt och fyllnadsarbeten för nya terminalytor och anslutningsväg. Asfaltering i flera lager av…

Läs mer

Mikonkeidas vindkraftspark

Byggandet av Mikonkeidas vindkraftspark i Kristinestad på gränsen mellan Österbotten och Södra Österbotten har inletts….

Läs mer

Flytt av kulturbyggnader

I samhällena Malmberget, Gällivare och Koskullskulle pågår för närvarande ett stort projekt med samhällsomvandling av…

Läs mer

Vindpark Juurakko Ab

NYAB deltog i byggnationen av Finlands första hybridenergipark i industriell skala.   Juurakkos vindkraftspark i…

Läs mer

Husflyttning & mark

Flytt av kulturbyggnader, gjutningar, VA och anläggande av nytt bostadsområde

Läs mer

Fiberarbeten

Förtätning av befintligt fibernät inom Domsjö-Vårbystrand. Arbetet omfattande kanalisation, fiberblåsning, Svetsning, kundinstallationer, preparering/skarvning av skarvskåp,…

Läs mer

PT33 Vaikijaur

Schakt, fyllning, betong, kanalisation, manöverbyggnad, stängsel till 130kV och 40kV ställverk.

Läs mer

LKABs projekt LabSAK

LKAB har som ambition att producera världens bästa pellets och satsar mycket på forskning och…

Läs mer

Lillholmsskolan

Rivning av 3 skolbyggnader. Mark- och VA-arbeten för två nya skolbyggnader. Arbeten utförda inom område…

Läs mer

Tillbyggnad i Norrenergis pelletslager

På Norrenergis fjärrvärmeverk vid Solna Strand behövde man dela av ett pelletslager i två delar….

Läs mer

Rörbrobyte Odensala

Utbyte av rörbro under E4 för . Trafiken leddes om från ena väghalvan till den…

Läs mer

Unikt säkerhetsskydd vid sprängning med teknik från Formel 1

I LKAB´s gruva i Svappavara sker brytningen av malm i dagbrott. Vid sprängningar måste området…

Läs mer

Bro över GC-väg

Byggnation av omfartsväg för Riksväg 45 innan schakt för broläget inleddes. Schakt av jord och…

Läs mer

HS-Magasin

Anläggande av fyllningsdamm för deponering av högsvavligt material. Innefattar schakt och fyll av ca 1…

Läs mer

NLC Storuman etapp 2 – Triangelspår

Terrassering för ny järnväg mellan terminalen och inlandsbanan. Arbetena innefattar schakt, fyllning, kanalisation, losshållning och…

Läs mer