Bolagsstämma

NYAB Abps årstämma 2024 ska hållas den 11 april 2024. Den extra bolagsstämman ska hållas den 29 april 2024. Mer information på engelska.