Tjänster

NYAB utvecklar och bygger ett hållbart samhälle samt erbjuder branchledande expertis inom krävande bygg- och specialprojekt. Vår verksamhet siktar in sig på en fungerande och hållbar framtid. Det innebär att vi vill arbeta för en levande miljö med rent vatten, ren energi och hållbar infrastruktur.

Vår verksamhet fokuserar på krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande. Vi arbetar utifrån en omfattande värdekedja som sträcker sig från projektutveckling och planering till projektledning, grund- och schaktteknik, specialbyggnationer samt elnät och alla relaterade faser.

Passion för gemensam framgång

Vi tar oss alltid an utmaningar tillsammans med kunden. Vårt centrala kundlöfte är att vara lösningsinriktade med stor samarbetsvilja och -förmåga. Tack vare vår långa erfarenhet vet vi vad vi gör, och eftersom vi prioriterar att lyssna på och förstå vår kund, så lyckas vi alltid.

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid!