Investerare

NYAB är byggare av en ren framtid, med årtionden av erfarenhet av komplexa och krävande projekt. Vi möjliggör den grön omställningen i Norden genom att tillhandahålla ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster till offentliga och privata kunder inom förnybar energi och hållbar infrastruktur.