NYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Koncernens affärsverksamhet fokuserar på energi-, infrastruktur- och industribyggnation samt projektutveckling inom förnybar energi. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, byggnations- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder i offentlig och privat sektor. NYABs vision är at vara en pionjär inom rena energilösningar och en respekterad byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

NYAB tog sin nuvarande form våren 2022 genom sammanslagningen av finska Skarta Group och svenska NYAB Group. NYAB har sitt huvudkontor i Oulu and har över 380 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige.

NYABs nyckeltal 2022

Omsättning

248 MEUR

Personal

383

EBITA

31 MEUR

EBITA-%

12,3%

Kultur

Vi är jordnära men vill sikta högt tillsammans med andra

Vi har fötterna på jorden, men stora drömmar. Vi tar oss alltid framåt mot våra mål som en grupp. Det är roligt och utmanande att tävla och vinna tillsammans.

Vi älskar utmaningen och siktar högt

Vi är aldrig bättre än vårt senaste projekt. Att ständigt utvecklas är naturligt för oss.

Vi tar ansvar för att skapa goda resultat och hög effektivitet

Vi tror på att lägga mycket ansvar på individen, och ge stor frihet att lösa sitt eget arbete. Det bygger på en god förmåga att ta beslut och göra avvägningar som tar hela organisationens bästa i hänseende.

Våra värderingar

Entreprenörskap

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Entreprenörskap är en attityd som vägleder oss och hjälper oss att anpassa oss i en snabbt föränderlig värld, och som alltid låter oss erbjuda den bästa lösningen för våra kunder. Hierarki och byråkrati har ingen plats hos oss. Snabbt beslutsfattande, starkt driv, kostnadsmedvetenhet och framförallt en gemensam vision om att tillsammans bygga ett bättre samhälle. Vi vill att alla anställda skall känna företaget som sitt.

Miljö

Vi bygger en ren framtid, där miljömässigt hållbara beslut är viktiga för oss.

NYAB bygger förnybar energi och hållbar infrastruktur. Att bygga förnybar energi bidrar till att minska klimatavtrycket. Hållbar infrastruktur möjliggör ansvarsfull rörelse och boende. Att minska samhällets koldioxidavtryck möjliggörs av vardagliga val på byggarbetsplatser och kontor; optimering av processer, utnyttjande av återvunnet material och andra hållbara val, var och en av oss kan påverka dessa.

Samarbete

Inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

Effektivitet och framgångsrika projekt är resultatet av fungerande team med transparenta mål, arbetssätt och resultat. Därför betonar vi attityden hos en lagspelare och samarbetsförmåga. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare för att bygga en ren framtid. Vår passion är att alltid sträva efter bättre. Detta är möjligt med samarbete.