Om oss

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer med omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industriell byggnation och förnybar energi inom offentlig och privat sektor och bidrar därmed till den gröna omställningen.

NYAB antog sin nuvarande form våren 2022 genom sammanslagningen av finska Skarta Group och svenska NYAB Group. NYAB har i dagsläget sitt huvudkontor i Oulu med över 400 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige. Under 2024 planerar bolaget en flytt av huvudkontoret till Luleå, Sverige och en omnotering av NYAB-aktien till Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

NYABs nyckeltal 2024 (IFRS)

Omsättning

280 MEUR

EBIT

15 MEUR

EBIT-%

5,4 %

Soliditet

73 %

Kultur

Vår kultur har varit en av de starkaste faktorerna för vår framgång i varje skede av vår resa. Vi har en unik anda av samarbete och smidighet och därigenom omfattande erfarenhet av komplexa projekt inom förnybar energi och hållbar infrastruktur, vilket ger oss de nödvändiga verktygen för att bygga ett bättre samhälle.

Vi är jordnära men vill sikta högt

Vi har fötterna på jorden, men med stora drömmar. Vi tar oss alltid framåt mot våra mål som ett lag. Det är roligt och utmanande att tävla och vinna tillsammans.

Vi älskar utmaningen

Vi är aldrig bättre än vårt senaste projekt. Att ständigt utvecklas är naturligt för oss.

Vi tar ansvar för att skapa goda resultat och hög effektivitet

Vi tror på att lägga mycket ansvar på individen, och ge stor frihet att lösa sitt eget arbete. Det bygger på en god förmåga att ta beslut och göra avvägningar som tar hela organisationens bästa i hänseende.

 

Våra värderingar

Kärnan i vårt beteende, både som företag och som individer, är våra starka värderingar som vi alla delar och mäter våra handlingar mot. De ger oss en tydlig riktning och identitet.

Entreprenörskap

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Vår starka entreprenörssjäl vägleder och hjälper oss anpassa verksamheten i en
snabbt föränderlig värld och ger våra kunder kostnadseffektiva lösningar av
hög kvalitet. Vi analyserar affärer och identifierar ständigt möjligheter att fylla
hål i marknaden och göra processer mer effektiva och säkra. Vår arbetsfilosofi
präglas av dynamiskt beslutsfattande, motiverade medarbetare och
kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hållbarhet

Vi möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer.

Genom de projekt vi åtar oss inom hållbar infrastruktur, industriell
byggnation och förnybar energi bidrar vi till samhällsutveckling och den
gröna omställningen. I våra dagliga val på byggarbetsplatser och kontor
gör vi medvetna avvägningar för att skapa hållbara lösningar. Det bygger
vår framgång och ger bättre framtida förutsättningar. Våra beslut ger hållbara
affärer och en inkluderande och utvecklande arbetsplats att trivas på.

Samverkan

Inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

För oss är samverkan en naturlig del i vår vardag. Genom att förstå och nyttja
varandras styrkor kan vi optimera vår kapacitet. Det minimerar resursbehov och
skapar högpresterande team. Vi bygger arbetsgrupper med rätt kompetens och
sammansättning som jobbar tillsammans med våra kunder och partners. Vårt
gemensamma fokus på transparenta mål, arbetssätt och effektivitet ger hög kvalitet
i projekten, och framgångsrikt arbete med tidplan och budget.