Om oss

Bygger en ren framtid

NYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet av komplexa och krävande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster till offentliga och privata kunder inom förnybar energi och hållbar infrastruktur.

Den gröna omställningen

Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, byggnations- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder i offentlig och privat sektor. NYABs vision är at vara en pionjär inom rena energilösningar och en respekterad byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

NYAB tog sin nuvarande form våren 2022 genom sammanslagningen av finska Skarta Group och svenska NYAB Group. NYAB har sitt huvudkontor i Oulu and har över 380 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige.

NYABs nyckeltal 2022 (IFRS)

Omsättning

253 MEUR

EBIT

26 MEUR

EBIT-%

10,2 %

Soliditet

69,6 %

Kultur

Vår kultur har varit en av de starkaste faktorerna för vår framgång i varje skede av vår resa. Vi har en unik anda av samarbete och smidighet, resultatet av årtionden av erfarenhet av komplexa projekt inom förnybar energi och hållbar infrastruktur, vilket ger oss de nödvändiga verktygen för att bygga ett bättre samhälle.

Vi är jordnära men vill sikta högt

Vi har fötterna på jorden, men stora drömmar. Vi tar oss alltid framåt mot våra mål som ett lag. Det är roligt och utmanande att tävla och vinna tillsammans.

Vi älskar utmaningen

Vi är aldrig bättre än vårt senaste projekt. Att ständigt utvecklas är naturligt för oss.

Vi tar ansvar för att skapa goda resultat och hög effektivitet

Vi tror på att lägga mycket ansvar på individen, och ge stor frihet att lösa sitt eget arbete. Det bygger på en god förmåga att ta beslut och göra avvägningar som tar hela organisationens bästa i hänseende.

 

Våra värderingar

Kärnan i vårt beteende både som företag och som individer är våra starka värderingar som vi alla delar och mäter våra handlingar mot. De ger oss en tydlig riktning och identitet.

Entreprenörskap

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Entreprenörskap är en attityd som vägleder oss och hjälper oss att anpassa oss i en snabbt föränderlig värld, och som alltid låter oss erbjuda den bästa lösningen för våra kunder. Hierarki och byråkrati har ingen plats hos oss. Snabbt beslutsfattande, starkt driv, kostnadsmedvetenhet och framförallt en gemensam vision om att tillsammans bygga ett bättre samhälle. Vi vill att alla anställda skall känna företaget som sitt.

Miljö

Vi bygger en ren framtid, där miljömässigt hållbara beslut är viktiga för oss.

NYAB bygger förnybar energi och hållbar infrastruktur. Att bygga förnybar energi bidrar till att minska klimatavtrycket. Hållbar infrastruktur möjliggör ansvarsfull rörelse och boende. Att minska samhällets koldioxidavtryck möjliggörs av vardagliga val på byggarbetsplatser och kontor; optimering av processer, utnyttjande av återvunnet material och andra hållbara val, var och en av oss kan påverka dessa.

Samarbete

Inte var för sig, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

Effektivitet och framgångsrika projekt är resultatet av fungerande team med transparenta mål, arbetssätt och resultat. Därför betonar vi attityden hos en lagspelare och samarbetsförmåga. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare för att bygga en ren framtid. Vår passion är att alltid sträva efter bättre. Detta är möjligt med samarbete.