Faktureringsinformation

NYAB AB

Gruppadministration, inga fakturor för byggprojekt

E-faktura specifikationer

 • PEPPOL-kod: 0037:5594880667
 • Organisationsnummer: 559488-0667
 • Vänligen kontakta oss när du skickar din första E-faktura till NYAB AB, skicka meddelandet till följande adress: ekonomi@nyabgroup.com

Pappersfakturor

 • NYAB AB, Sweden, AISE22160 Scancloud, SE-83190 ÖSTERSUND
 • Annan ej fakturarelaterad post skickas till följande adress: NYAB AB, Varvsgatan 39, 972 32 Luleå, SWEDEN

E-postskanningsadress

 • SE-5594880667@pdf.scancloud.se

 

NYAB Sverige AB

NYAB Sverige AB – 556394-6267

Pappersfakturor

 • NYAB Sverige AB, FE 3196 Scancloud, SE-831 90 Östersund

E-postskanningsadress

 • fakturor.sverige@nyabgroup.com
 • E-fakturor EDI
 • GLN: Genererade GLN 7365563946268
 • Peppol: 0007:5563946267

Uppgifter som alltid måste finnas på fakturan (Gäller NYAB Sverige, NYAB Infrastruktur, NYAB Mälardalen, NYAB Kiruna och Power Forze)

För att kunna hantera fakturan måste den innehålla referens innehållande kontonummer,
projektnummer och arbetsordernummer, alternativt ÄTA-nummer.
Exempel med arbetsordernummer: 4010-20108-A001
Exempel med ÄTA-nummer: 4010-20108-Ä001

Vid omvänd moms ska VAT-nummer finnas med och en text om att ”Omvänd skattskyldighet för
byggtjänster gäller”.
VAT-nummer NYAB Sverige AB SE556394626701

Ofullständiga fakturor

Fakturor med fel fakturaadress, som saknar lagstadgade uppgifter eller saknar
korrekt kodsträng kommer att returneras för komplettering.
NYAB Sverige AB tillämpar betalningsvillkor om 30 dagar.

 

NYAB Infrastruktur AB

NYAB Infrastruktur AB – 559124-6797

Pappersfakturor

 • NYAB Infrastruktur AB, FE 3197 Scancloud, SE-831 90 Östersund

E-postskanningsadress

 • fakturor.infrastruktur@nyabgroup.com
 • E-fakturor EDI
 • GLN: Genererade GLN 7365591246798
 • Peppol: 0007:5591246797

 

NYAB Kiruna AB

NYAB Kiruna AB – 556766–9303

Pappersfakturor

 • NYAB Kiruna AB, FE 7570 Scancloud, SE-831 90 Östersund

E-postskanningsadress

 • nyab.kiruna@pdf.scancloud.se
 • E-fakturor EDI
 • GLN: Genererade GLN 7365567669309
 • Peppol: 0007:5567669303

 

NYAB Mälardalen AB

NYAB Mälardalen AB – 559202-9168

Pappersfakturor

 • NYAB Mälardalen AB, FE 3198 Scancloud, SE- 831 90 Östersund

E-postskanningsadress

 • fakturor.malardalen@nyabab.se
 • E-fakturor EDI
 • GLN: Genererade GLN 7365592029161
 • Peppol: 0007:5592029168

 

Power Forze AB

Power Forze AB – 559244-3039

Pappersfakturor

 • Power Forze AB, FE 7457 Scancloud, SE-813 90 Östersund

E-postskanningsadress

 • powerforze@pdf.scancloud.se
 • E-fakturor EDI
 • GLN: Genererade GLN 7365592443035
 • Peppol: 0007:5592443039

 

NYAB Finland Oy

E-faktura specifikationer

 • FO-nummer: 0655477-6
 • E-fakturaadress: 003706554776
 • Operatör: Apix Messaging Oy
 • Mäklar-ID: 003723327487

Pappersfakturor

 • NYAB FINLAND OY, PL 1000, 00781 HELSINKI

E-postskanningsadress

 • jy06554776@skannaus.apix.fi

 

Skarta Energy Oy

E-faktura specifikationer

 • FO-nummer: 3182627-8
 • E-fakturaadress: 003731826278
 • Mäklar-ID: 0037 2129 1126
 • E-invoicing operator: Maventa

Pappersfakturor

 • Skarta Energy Oy, 31826278, PO Box 100, 80020 Collector Scan

E-postskanningsadress

 • invoice-31826278@kollektor.fi