Faktureringsinformation

NYAB Plc

Gruppadministration, inga fakturor för byggprojekt

Specifikationer för e-fakturering

  • FO-nummer: 2393685-6
  • E-fakturaadress: 003723936856
  • Operatör: Apix Messaging Oy
  • Mäklar-ID: 003723327487

Pappersfakturor

NYAB OYJ, PL 1000, 00781 HELSINKI

E-postadress för skanning

jy23936856@skannaus.apix.fi

 

NYAB Finland Oy

Specifikationer för e-fakturering

  • FO-nummer: 0655477-6
  • E-fakturaadress: 003706554776
  • Operatör: Apix Messaging Oy
  • Mäklar-ID: 003723327487

Pappersfakturor

NYAB FINLAND OY, PL 1000, 00781 HELSINKI

E-postadress för skanning

jy06554776@skannaus.apix.fi

 

Skarta Energy Oy

Specifikationer för e-fakturering

FO-nummer: 3182627-8
E-fakturaadress: 003731826278
Mäklar-ID: 0037 2129 1126
E-invoicing operator: Maventa

Pappersfakturor

Skarta Energy Oy, 31826278, PO Box 100, 80020 Collector Scan

E-postadress för skanning

invoice-31826278@kollektor.fi