Kvalitet

Kvalitet i varje led

Sedan starten har NYAB arbetat med högsta kvalitet som en självklar målbild. Genom att sätta kunden i fokus ska vi leva upp till de kvalitetskrav som de, och samhället, ställer på oss som utförare.

Kundrelationer och leverans

Vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan. Arbetets övergripande fokusområden ska vara att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris – tryggt och säkert. Det skapar goda kundrelationer.

Medarbetare och kompetens

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Kompetensutveckling är ett prioriterat område. Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning och tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens kravbild.

Ledning och utvärdering

NYAB ska alltid uppfylla lagkrav som berör verksamheten och vi arbetar enligt vårt ledningssystem för totalkvalitet. Vi ska ha ett föredömligt ledarskap som genom utveckling av effektivitet och kundnöjdhet ständigt förbättrar oss.