Infrastruktur

Infrastruktur

Vi bygger en renare framtid – en levande miljö som inkluderar hållbar infrastruktur och rent vatten.

Vi har årtionden av erfarenhet från utmanande väg-, järnvägs- och brobyggnationer. Vi har en kundfokuserat förhållningssätt och producerar effektivt och precist olika trafikleder med tillhörande zonkonstruktioner. Vår långa erfarenhet har gett oss den kompetens som behövs för att organisera och schemalägga arbeten på ett sådant sätt att trafiken kan fortlöpa effektivt och säkert under projekttiden.

Förutom nya broar, järnvägar, vägar, gator samt gång- och cykelvägar reparerar och förbättrar vi även befintliga trafikleder. Vi underhåller också statlig och kommunal infrastruktur i enlighet med ramavtal och långtidskontrakt.

Vi har en solid expertis och åratal av erfarenhet från vattenverksprojekt vilket gör oss till en eftersökt och pålitlig partner. Vi har kapaciteten för att bygga till exempel vattenreningsverk, avloppsreningsverk, vattenkraftverk, fjärrkylaanläggningar samt dammar.

Vi bygger på framtidens villkor – med hög kvalitet och hållbarhet.

Se projekt inom infrastruktur

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

NYAB Mälardalen har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende väg 261, Ekerövägen i Stockholm, där breddningen...

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

NYAB har tecknat kontrakt med Trafikverket i entreprenaden Muddring Södertälje Sluss och Kanal. Kontraktets värde...

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

NYAB har under mars tecknat avtal med Trafikverket avseende totalentreprenad för spårväxelbyte på Västra stambanan...

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

NYAB har tilldelats järnvägssträckan Järna–Nyköping–Åby inom Trafikverkets utbyggnadsprogram Opto 2.0 där ett nytt fibernät läggs...

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Trafikverket har sedan ett par år tillbaka etappvis installerat multidukt i Trafikverkets utbyggnadsprogram Opto 2.0...

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

NYAB har tecknat ett ramavtal om schakt- och rörläggningsarbeten med Stockholm Vatten & Avfall, ett...

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

NYAB, en snabbväxande infrastrukturaktör med Sverige som största marknad, har vunnit ett uppdrag på Arlanda...

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

NYAB utför markarbetena på järnvägsprojekten ”Växelbyten och bangårdsförlängning, sträckan Linaälv-Kalixfors” samt ”Infrastruktur Norr Kiruna, BEST...

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Translated SkartaNYAB Stock exchange release, dated 2022-06-09. Due to corporate languish Finnish and English. NYAB...

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Då brytningen av järnmalm går ned på djupare nivåer i Kirunagruvan så påverkas Sjöbangården i...

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

NYAB-koncernen har haft ett fortsatt väldigt bra orderintag de senaste veckorna. För att nämna en...

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

NYAB Infrastruktur har fått förtroendet att utföra ”Löpande Mark- och Beläggningsarbeten” åt Piteå Kommun kommande...

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

NYAB har tecknat kontrakt om ramavtal med Huddinge kommun avseende mark-, gatu- och beläggningsarbeten. NYAB...

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Entreprenaden avser utförande av basunderhåll på allmänna statliga vägar inom Överkalix och Övertorneå kommun i...

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten är drygt 160 år...

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Huddinge kommun har en fortsatt stark tillväxt med en ung befolkning som uppgår till cirka...

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Tillväxtresan inom infrastruktur och anläggning fortsätter för NYAB-koncernen. NYAB har vunnit två nya upphandlingar och...

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Bergsbyns industriområde i Skellefteå växer, varpå kommunen utvecklar infrastrukturen i området. Objektet i fråga är...

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

NYAB har av Trafikverket blivit tilldelade entreprenaden ”Utförande av Rörbrobyte på nr 2-988-1 (100-1041-1)” Rörbron...

Läs mer