Energi

Vi ser framtiden i vinden och solen, och hur vi lagrar deras energi. Vi implementerar projekt som nyttjar utsläppsfri teknik vid energiproduktion.

Vi fokuserar på att implementera vind- och kärnkraftsprojekt tillsammans med industrin och offentliga organ. Vi är en av Finlands ledande vindkraftparksbyggare och vi har varit involverade i att upprätta över 270 vindturbiner sedan 2013.

Vi siktar på att expandera vår verksamhet inom den förnybara energins värdekedja för att kunna leverera samtliga komponenter i ett energiprojekt. I de övergripande projekten utvecklar, designar, implementerar, äger och underhåller vi tekniskt avancerade energiproduktionsanläggningar i Norden.

Se projekt inom Energi

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

NYAB har tecknat kontrakt för byggnation av Finlands största solkraftpark till ett värde av cirka...

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå, för att möjliggöra den gröna omställningen. Kontraktets...

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

NYAB har kommit överens med Fingrid om ett utbyggnadsprojekt för ställverken vid transformatorstationerna på 110...

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Umeå Energi är ett anrikt kommunalt ägt energibolag som grundades år 1887. Det är en...

Läs mer