Energi

Vi ser framtiden i vinden och solen, och hur vi lagrar deras energi. Vi bygger en renare framtid genom att implementera projekt som nyttjar utsläppsfri teknik vid energiproduktion.

Vi fokuserar på att implementera vind- och kärnkraftsprojekt tillsammans med industrin och offentliga organ. Vi är en av Finlands ledande vindkraftparksbyggare och vi har varit involverade i att upprätta över hundranittio vindturbiner sedan 2013.

Vi siktar på att expandera vår verksamhet inom den förnybara energins värdekedja för att kunna leverera samtliga komponenter i ett energiprojekt. I de övergripande projekten utvecklar, designar, implementerar, äger och underhåller vi tekniskt avancerade energiproduktionsanläggningar i Norden.

Se projekt inom Energi

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

NYAB har tecknat kontrakt för byggnation av Finlands största solkraftpark till ett värde av cirka...

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

NYAB och Svenska kraftnät har tecknat ett betydande avtal avseende byggnationen av Aurora Line. Avtalet...

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

NYAB har kommit överens med Fingrid om ett utbyggnadsprojekt för ställverken vid transformatorstationerna på 110...

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

NYAB och Svenska kraftnät tecknade i december 2022 ett avtal för att förbereda byggnationen av...

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

NYAB har tecknat ett BoP-avtal (Balance of Plant) gällande den nya vindkraftsparken Mikonkeidas som ska...

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

NYAB startade sitt affärsområde inom elnätsbyggnationer under första halvåret av 2022 och har snabbt stärkt...

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

NYAB och Svenska kraftnät har ingått ett avtal för att förbereda byggnationen av en ny...

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Den 10:e november gick SkartaNYAB Abp ut med ambitionen om att etablera ett join venture...

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Svenska NYAB-koncernen, med säte i Luleå, förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med Nasdaq...

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

SkartaNYAB Plc fortsätter att bygga en ren framtid och förvärvar Power Forze AB som erbjuder...

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Umeå Energi är ett anrikt kommunalt ägt energibolag som grundades år 1887. Det är en...

Läs mer