Byggnation

Vi har omfattande erfarenhet i utmanande konstruktions- och specialkonstruktionsprojekt för industriföretag och andra viktiga aktörer i samhället; såsom bland annat staten, kommuner, olika myndigheter, och företag inom entreprenad och hållbar energi.

Vi tar hand om den övergripande ledningen av byggprojekt, från schaktning och kvarhållande konstruktioner till pålning och spåntning, dragning av kablar och kommunalteknik, följt av ovanjordsdelarna av byggnationer, allt från sol- och vindkraftverk, elstationer och nätverk, industribyggnader, biokraftverk, centrala reningsverk eller bro- och vägbyggande.

Vi erbjuder hållbart utvecklingsarbete och den bästa expertisen inom byggnation med ny teknik.

Vi bygger på framtidens villkor – med hög kvalitet och hållbarhet.