Industri

Samhället behöver innovativa lösningar och modet att hitta mer hållbara lösningar. Vi möjliggör den gröna omställningen i de nordiska länderna genom att samarbeta med aktörer inom industrin.

Vi bygger industrianläggningar för verksamheter som produktions- och logistikföretag, verkstäder samt pappers- och gruvindustrin utifrån kundens behov. Vi tar oss också med glädje an de mest utmanande specialiserade byggprojekten, såsom biokraft och värmekraftverk, industrihallar och produktionsanläggningar.

Det värde vi bidrar med till specialiserade och industriella byggprojekt är framför allt annat en stark projektledning och kompetens inom utmanande mark- och betongarbeten. Vi utvecklar och optimerar ständigt våra processer och teknik.

Våra kunder har lärt sig att lita på den expertis och samarbetsförmåga som vi byggt på våra årtionden av erfarenhet; vi arbetar sömlöst med alla våra samarbetspartners och intressenter.