Specialprojekt

Ett av våra mest uppmärksammade uppdrag inom Special är husflytten i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle – en del av samhällsomvandlingen.

Våra rivningsentreprenader genomförs alltid med fokus på kundens totalekonomi och långsiktig hållbarhet för vår miljö. Vi hanterar hälsofarligt avfall och när det är möjligt återvinner vi byggnaden genom flyttning, etablering och upprustning av rivningsobjekt.

Vi har även utfört mängder med opto- och fiberentreprenader. För skydd av människor, fordon och gods i trafik- och industriförhållanden utför vi komplett stängselsättning. Vi tillverkar grindar, monterar bullerplank och har en för verksamheten specialanpassad maskinpark som lämpar sig väl för stängselsättning i tuff terräng, efter järnväg och motortrafikled.