VD och koncernledning

Johan Larsson

Verkställande direktör

Additional information

+-

(Född 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseordförande
 • Bingab Barents Investment Group AB, styrelseledamot
 • Barents Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Luleå Business Region AB, styrelseledamot

Johan Larsson är en entreprenör från Luleå som utsågs till VD för NYAB Abp den 1 april 2022. Han var verkställande direktör för koncernbolaget NYAB Sverige AB mellan 2012 och 2022. Han har varit entreprenör för flera tillväxtbolag i olika branscher och styrelseledamot i närmare 30 företag. Han är grundare av NYAB Abps största aktieägare Holding Investment Förvaltning i Luleå AB och investmentbolaget Barents Investment Group AB och har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Luleå Business Region. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Aktieinnehav i NYAB Plc:

 • Johan Larsson: 371 200 aktier
 • Bingab Barents Investment Group AB: 1 230 000 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssons ägande 50%): 241 499 800 aktier

Aku Väliaho

Chief Financial Officer

Additional information

+-

(Född 1985)
Utbildning: Civilekonom

Aku Väliaho började som ekonomidirektör på NYAB Abp i januari 2022. Tidigare arbetade han på Finnair Oyj i olika ledning befattningar inom finansförvaltning och företagsfinansiering 2015–2021. Hans ansvar på Finnair inbegrep exempelvis Finnairs affärsenhet för fastigheter, förvaltning av finansiering och investeringar i Finnairs pensionsfond samt Finnairs finansieringsverksamhet. Före tiden på Finnair arbetade Väliaho bland annat inom Oriola-koncernen i befattningar relaterade till finansiering och investeringar.

Väliaho äger 7500 aktier i NYAB Abp.

Mikael Ritola

Senior Vice President, Finland

Additional information

+-

(Född 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseledamot
 • OLARIT Invest AB, styrelseledamot

Mikael Ritola är  grundare av NYAB Plc:s största aktieägare, Holding Investment Förvaltning I Luleå AB. Han utsågs till koncernledningen 1 april 2022, först som direktör ansvarig för specialiserad byggnation i Sverige och som Senior Vice President, Finland från 1 oktober 2022.  Han har en bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning och att bygga lönsam tillväxt i bygg- och infrastrukturbranschen. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Ritola är inte oberoende av företaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den största  aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Mikael Ritola: 188 820 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolas ägande 50%): 241 499 800 aktier

Magnus Granljung

Senior Vice President, Sverige

Additional information

+-

(Född 1973)

Utbildning: Civilingenjör

 • Granljung Holding AB, styrelseledamot

Magnus Granljung utsågs till koncernledningen i mars 2022. Han har varit VD för koncernbolaget NYAB Infrastruktur AB sedan 2018 och COO för NYAB Sverige AB sedan 2021. Tidigare har han bland annat haft ledande befattningar i BDX Group mellan 2011–2017 och Skanska Group mellan 2000–2011.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Magnus Granljung: 3 032 aktier
 • Granljung Holding AB: 24 336 840 aktier

Minna Koistinen

Direktör för kommunikation och marknadsföring

Additional information

+-

(Födde 1978)
Utbildning: Tradenom (YH), marknadsföring

Minna Koistinen började som koncernens Vice President, Communications and Marketing och medlem av ledningsgruppen i maj 2022. Hon har lång erfarenhet av företagskommunikation och marknadsföring för företag som verkar på internationella marknader. Innan hon började på NYAB Group arbetade hon i Teknos Group som Senior Vice President, Marketing and Communications, och som medlem av ledningsgruppen 2018-2022 och som kommunikationschef 2016-2018. Tidigare har hon arbetat t.ex. i olika marknads- och kommunikationsbefattningar inom Oriola-koncernen mellan 2005 och 2016.

Erik Petersen

Vice President of Corporate Affairs

Additional information

+-

(Född 1979)
Utbildning: filosofie kandidatexamen i marknadsföring

Erik Petersen började som NYAB:s Vice President of Corporate Affairs och medlem av ledningsgruppen i augusti 2023. Han ansvarar för NYAB:s varumärke och relationer med externa intressenter samt leder NYAB:s arbete inom kommunikation, investerarrelationer och ESG. Petersen kom till NYAB från Paramount Global, där han under 2019-2023 hade rollen som Head of New Business med ansvar för de nordiska länderna och vidareutveckling av erbjudandet i Paramounts portfölj av varumärken. Tidigare arbetade han i olika chefsbefattningar relaterade till marknadsföring, kommunikation och varumärkesstrategi inom Visit Sweden mellan 2008 och 2019.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Erik Petersen: 20 000 aktier
 • närståendekrets: 2 000 aktier