Ledningens transaktioner

Ledningen för NYAB Plc och deras närstående parter ska följa anvisningarna nedan vid rapportering av transaktioner.

Chefer och deras närstående parter ska meddela NYAB Plc om transaktioner de har gjort omedelbart och senast tre (3) arbetsdagar efter transaktionen. NYAB Plc säkerställer rapportering av transaktioner till Finansinspektionen och publicerar dem utan dröjsmål som ett företagsmeddelande vid mottagandet av anmälan.

Anvisningar för hur du skickar in en affärstransaktionsrapport

Fyll i transaktionsrapportformuläret på Finansinspektionens webbplats. Följande information krävs för att fylla i formuläret:

  • NYAB Plc:s LEI-kod: 743700UX7WTIOT3QO547
  • NYAB Plc:s aktie-ID:  NYAB
  • ISIN-kod för NYAB Plc:s aktier: FI4000153515
  • Anmälningsreferens: Genereras automatiskt för formuläret

Skicka det ifyllda transaktionsformuläret till NYAB via e-post.

  • Det ifyllda formuläret ska skickas in till ir(at)nyabgroup.com.
  • Mer information om ledningens transaktioner och om det stängda fönstret finns i Finansinspektionens anvisningar.
  • Du kan se de offentliggjorda transaktionsanmälningarna från ledande personal och deras relaterade parter i NYABs företagsmeddelanden.