Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

24.05.2023

Anton Sandgren är arbetschef på NYAB Infrastruktur. Han har lång erfarenhet av anläggningsbranschen och säger att en av de viktigaste egenskaperna för att trivas är nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker.

 

“NYABs främsta styrka är vår drivkraft och stolthet i det arbete vi gör. Vi drar alla åt samma håll och det är framåt”

 

Hej Anton, kan du berätta om din tid på NYAB?

Jag har varit med på resan sedan 2018 och första projektet på Infrastruktur, till det bolag NYAB är idag. Hur det kommer sig är kanske en slump egentligen. 2018 bodde jag i Gällivare och hade börjat snegla på en flytt söderut. Jag skulle ner och skriva på papper på fredagen men tisdag samma vecka ringde min nuvarande chef och frågade om jag ville haka på deras nya företag i stället. Jag nappade på idén och i stället för Stockholm blev det Kiruna. Raka motsatsen kan tyckas, men jag ångrar inte för en sekund att jag valde att haka på den här resan!

Det viktigaste för mig har varit att jag hela tiden fått möjlighet att fortsätta utvecklas och växa inom företaget. Jag var inte direkt gammal i gamet när jag började som entreprenadingenjör, en stödfunktion till platschefen, och tänkte – hur ska jag kunna vara platschef på det här projektet – till att tre år senare axla rollen som platschef för liknande projekt. Det tackar jag bra chefer och medarbetare för.

 

Från första projekt till det bolag NYAB är idag, vad är den största skillnaden?

Största skillnaden jag upplevt är att vi är ett större bolag nu vilket har skapat stora möjligheter att utvecklas inom företaget på ett sätt som inte är möjligt i samma utsträckning om man jämför med mindre bolag. Det har också inneburit att vi idag har fler viktiga stödfunktioner som exempelvis ett större KMA-stöd.

Största fördelen är att vi idag har en väldigt stor kompetens inom bolaget vilket innebär att det alltid finns någon att fråga eller lära sig något av. Det gör också att vi vågar vara nytänkande och tar vara på den stora uppfinningsrikedomen som finns i bolaget. Vår största styrka idag är vår drivkraft och stoltheten i det arbete vi gör, vi drar alla åt samma håll och det är framåt.

 

Vilka är de enligt dig viktigaste egenskaperna för att trivas hos oss?

Jag tycker att den viktigaste egenskapen är att vara nyfiken på de utmaningar som uppstår och ha en vilja lära sig nya saker. Men också att man tar ansvar för det arbete man utför. Det är en grundförutsättning för ett väldigt fritt arbetssätt som varit en grundsten i hur vi på NYAB har arbetat, och fortsatt vill arbeta trots att vi växer vilket medför fler interna processer. Gör man ett bra jobb finns det ett stort förtroende från ledningen och det är det bara att köra på.

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer