Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

24.05.2023

Anton Sandgren är arbetschef på NYAB Infrastruktur. Han har lång erfarenhet av anläggningsbranschen och säger att en av de viktigaste egenskaperna för att trivas är nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker.

 

“NYABs främsta styrka är vår drivkraft och stolthet i det arbete vi gör. Vi drar alla åt samma håll och det är framåt”

 

Hej Anton, kan du berätta om din tid på NYAB?

Jag har varit med på resan sedan 2018 och första projektet på Infrastruktur, till det bolag NYAB är idag. Hur det kommer sig är kanske en slump egentligen. 2018 bodde jag i Gällivare och hade börjat snegla på en flytt söderut. Jag skulle ner och skriva på papper på fredagen men tisdag samma vecka ringde min nuvarande chef och frågade om jag ville haka på deras nya företag i stället. Jag nappade på idén och i stället för Stockholm blev det Kiruna. Raka motsatsen kan tyckas, men jag ångrar inte för en sekund att jag valde att haka på den här resan!

Det viktigaste för mig har varit att jag hela tiden fått möjlighet att fortsätta utvecklas och växa inom företaget. Jag var inte direkt gammal i gamet när jag började som entreprenadingenjör, en stödfunktion till platschefen, och tänkte – hur ska jag kunna vara platschef på det här projektet – till att tre år senare axla rollen som platschef för liknande projekt. Det tackar jag bra chefer och medarbetare för.

 

Från första projekt till det bolag NYAB är idag, vad är den största skillnaden?

Största skillnaden jag upplevt är att vi är ett större bolag nu vilket har skapat stora möjligheter att utvecklas inom företaget på ett sätt som inte är möjligt i samma utsträckning om man jämför med mindre bolag. Det har också inneburit att vi idag har fler viktiga stödfunktioner som exempelvis ett större KMA-stöd.

Största fördelen är att vi idag har en väldigt stor kompetens inom bolaget vilket innebär att det alltid finns någon att fråga eller lära sig något av. Det gör också att vi vågar vara nytänkande och tar vara på den stora uppfinningsrikedomen som finns i bolaget. Vår största styrka idag är vår drivkraft och stoltheten i det arbete vi gör, vi drar alla åt samma håll och det är framåt.

 

Vilka är de enligt dig viktigaste egenskaperna för att trivas hos oss?

Jag tycker att den viktigaste egenskapen är att vara nyfiken på de utmaningar som uppstår och ha en vilja lära sig nya saker. Men också att man tar ansvar för det arbete man utför. Det är en grundförutsättning för ett väldigt fritt arbetssätt som varit en grundsten i hur vi på NYAB har arbetat, och fortsatt vill arbeta trots att vi växer vilket medför fler interna processer. Gör man ett bra jobb finns det ett stort förtroende från ledningen och det är det bara att köra på.