Kraftanläggningar

Kraftanläggningar

Vi har en lång historia av vindkraftsgrundläggning, markarbeten och intern kabelgrävning. Under de senaste åren har vårt erbjudande även omfattats av solkraftsparker. Att koppla solkraft och vindkraft till stamnätet innebär att det behöver byggas elstationer och kraftledningar. Det är här våra specialister på elnätsbyggande kliver in.

Våra tjänster täcker hela värdekedjan för ren energi, från energiprojektering och speciella byggnadsarbeten till utbyggnationer, hela vägen fram till anslutningen till det nationella elnätet. Arbetssäkerhet och miljöaspekter är alltid högsta prioritet vid respektive projekt.

Kontakta oss!

Stefan Helmvall

Arbetschef, Energi

+46 70 248 51 81
stefan.helmvall@nyabgroup.com

vidja

Göran Petäjävaara

Project leader

goran@powerforze.se
+46 70 325 72 22