Finansiell information

NYABs nyckeltal Q3/2022

 

NYAB Abp koncern​

07–09/2022​​

01–09/2022​​

Omsättning, 1000 EUR

90 326

157 763

EBITDA, 1000 EUR

6 060

8 601

-EBITDA-%

6,7 %

5,5 %

EBITA, 1000 EUR

5 341

6 857

-EBITA-%​

5,9 %

4,3 %

Soliditet​

73,5 %

73,5 %

NYABs proforma-siffror för 2021*

Omsättning

209 MEUR

EBIDTA

22 MEUR

Total balansräkning

300 MEUR

EBITDA-marginal

10,5 %

*Syftet med den oreviderade proformainformationen är att beskriva koncernens samlade finansiella resultat och balansräkning för den löpande verksamheten, och den motsvarar inte siffrorna i NYAB Plc:s officiella koncernresultaträkning. Läs mer om beräkningsprinciperna för proforma-siffror.