Finansiell information

NYABs nyckeltal 2022

Omsättning

248 MEUR

EBITA

31 MEUR

EBITA-%

12,3 %

Soliditet

78,8 %