Investerarkommunikation

Investerarkalender 2023

Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 15 Feb–17 Mar 2023
Bokslutskommuniké för perioden 1 Jan 2022–31 Dec 2022 17 Mars 2023
Årsredovisning för perioden 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022 31 Mars 2023
Årsstämma 26 April 2023
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 12 April-12 Maj 2023
Tillgängliggörande av verksamhetsöversikt för perioden
1 Jan-31 Mars 2023
12 Maj 2023
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 26 Juli-25 Aug 2023
Halvårsrapport för perioden 1 Jan-30 Juni 2023 15 Aug 2023
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 11 Okt – 10 Nov 2023
Tillgängliggörande av verksamhetsöversikt för perioden
1 Jan-30 Sep 2023
10 Nov 2023

 

Kontaktperson för investerarkommunikation

Marko Peltonen

Marko Peltonen

Direktör för Investor Relations

+358 45 650 5249
marko.peltonen@nyabgroup.com

Analytiker som följer företaget

Inderes
Aapeli Pursimo
+358 40 719 6067
aapeli.pursimo@inderes.fi

 

Certifierad rådgivare

NYAB Abp är noterat på First North Growth Market Finland, som drivs av Nasdaq Helsinki Ab, vilket kräver att en certifierad rådgivare (Certified Adviser, CA) utses. Den certifierade rådgivaren säkerställer att företaget uppfyller marknadens krav och de skyldigheter som gäller vid tidpunkten. Vid behov säkerställer den certifierade rådgivaren också på annat sätt att bolaget uppfyller First North-marknadens krav.

Certifierad rådgivare för NYAB är Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8 604 22 55.