Investerarkommunikation

Investerarkalender 2024

Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 29.1.-28.2.2024
Bokslutskommuniké för perioden 1 Jan 2023–31 Dec 2023 28.2.2024
Årsredovisning för perioden 1 Jan 2023- 31 Dec 2023 18.3.2024
Årsstämma 11.4.2024
Extra bolagsstämma 29.4.2024
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 8.4.-8.5.2024
Delårsrapport för perioden  1 Jan-31 Mars 2024 8.5.2024
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 15.7.-14.8.2024
Delårsrapport för perioden 1 Apr-30 Juni 2024 14.8.2024
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 6.10.-6.11.2024
Delårsrapport för perioden 1 Jul-30 Sep 2024 6.11.2024

 

Kontaktperson för investerarkommunikation

Marko Peltonen

Direktör för Investor Relations

+358 45 650 5249
marko.peltonen@nyabgroup.com

Analytiker som följer företaget

Inderes
Aapeli Pursimo
+358 40 719 6067
aapeli.pursimo@inderes.fi

 

Certifierad rådgivare

NYAB Abp är noterat på First North Growth Market Finland, som drivs av Nasdaq Helsinki Ab, vilket kräver att en certifierad rådgivare (Certified Adviser, CA) utses. Den certifierade rådgivaren säkerställer att företaget uppfyller marknadens krav och de skyldigheter som gäller vid tidpunkten. Vid behov säkerställer den certifierade rådgivaren också på annat sätt att bolaget uppfyller First North-marknadens krav.

Certifierad rådgivare för NYAB är Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8 604 22 55.