Järnväg

Det svenska järnvägsnätet står inför stora förändringsarbeten och en genomgående upprustning från norr till söder. För att klara av de insatser som står samhället till mötes behövs höga krav på kvalitet, hållbarhet och trygghet.

I nära samarbete med våra kunder tar vi ett helhetsgrepp om järnvägens pågående expansion och ser till att jobbet görs på rätt sätt med kvalitet, miljö och säkerhet som projektets grundpelare.

Inom Järnväg utför vi: Bana och spår, El, Signal, Tele, Kraft, Mark.

Kontakta oss