Karriär

Att jobba med NYAB

Stor frihet och eget ansvar

Att ge varje individ stort ansvar och stora möjligheter att påverka sin egen vardag och sitt eget arbete har alltid varit en tydlig del av vår kultur. Vi litar på dig, och förväntar oss att du tar ansvar för dina uppgifter.

Stora karriärmöjligheter

NYAB har befunnit sig i stark tillväxt länge, och tillväxttakten fortsätter att öka. Nu finns vi i flertalet länder, och möjligheterna är större än någonsin att lära dig mer, fördjupa och bredda dig för att nå nya nivåer i din karriär.

Utrymme för initiativ och utveckling

Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och ge våra medarbetare möjligheter att växa och därmed bidra till företagets utveckling. Hos oss är mångfald både en styrka och en förutsättning för utveckling och förnyelse. Vi är öppna för dina idéer och uppmuntrar dig att dela med dig av dina initiativ.