Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

06.04.2022

NYAB Sverige registrerades 2014. Vad som numera är en omfattande koncern, som ingår i det på börshuset Nasdaq listade SkartaNYAB Abp, grundades i Luleå. Organisatoriskt är NYAB uppdelat i fyra affärsområden. Två av dessa är dotterbolag. NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB ingår i underkoncernen NYAB. En enig styrelse har denna vecka beslutat att med omedelbar verkan utse Magnus Granljung till vd.

NYAB har skapat den position och plattform koncernen strävat efter för en fortsatt skalbar tillväxt, volymen ligger i infrastruktur-, och anläggningsrelaterad projektverksamhet. Med stadigt ökande volymer kopplade till samhällets och industrins energiomställning. På koncernnivå arbetar SkartaNYAB även med energirelaterad projektutveckling samt projektering inom energi och el, och bidrar därigenom med att bygga en grön framtid.

– Magnus som vd och ansvarig för NYAB är planerat sedan länge, det är ganska precis ett år sedan han tillträde som operativ chef, och succesivt under denna period har mer och mer av det som ligger på vd´s bord flyttats över till Magnus. Som jag kommunicerade när Magnus tillträde som operativ chef skulle större del av mitt fokus läggas på det finansiella och att undersöka en IPO-process, i sann entreprenöriell anda hittade vi ägare en annorlunda väg till börsen, säger Johan Larsson.

NYAB-koncernen har en åtta år lång obruten svit av lönsam tillväxt. 2021 är det bästa året hittills och 2022 har börjat med ett orderintag som slår alla rekord, inte bara med hänsyn tagen till direkta volymer, utan också genom den grund fleråriga kommun-, och basunderhållsavtal betyder för omkringliggande marknader. Under årets inledning har koncernen även etablerat kontor i Gävle och Boden.

– Magnus var det självklara valet för en alltigenom enig styrelse. Han har mer än bevisat sina kvaliteter som ledare under åren, och han förstår fullt ut den kultur som råder i NYAB. Samtidigt har vi kvar en sedan tidigare välfungerande operativ ledningsstruktur då Johan Larsson fortsatt finns med genom SkartaNYAB, och avgående och tillträdande vd arbetar väldigt bra och effektivt ihop och kompletterar varandra, säger Robert Säthergren, styrelseordförande NYAB Sverige AB.

Magnus Granljung har arbetat i NYAB sedan 2017, först som vd i dotterbolaget NYAB Infrastruktur och sedan som operativ chef för NYAB-koncernen. Innan det har Magnus haft ledande befattningar i regionala och globala industriella företag sedan 2008. Magnus sitter även i NYAB Sveriges styrelse samt ingår SkartaNYAB´s koncernledning.

– Jag är glad över det förtroende ägare och styrelse visar mig. Vi står väl rustade för framtidens utmaningar och jag ser mycket utveckling framför oss. Vi måste hörsamma kunder och samhällets krav. Och för att säkerställa hållbarhet, kvalitet och lönsamhet så måste vi fortsatt arbeta med dessa frågor mer centraliserat parallellt med den kreativitets-, och prestationskultur som vår projektverksamhet besitter. Som tidigare sagt så är inte NYAB, och har aldrig varit en toppstyrd koncern. Vår kraft kommer underifrån. Undantaget byte av vd har vi en intakt ledning där det råder samsyn om hur vi ska ta oss an framtiden och hur vi med glädje på arbetet bibehåller kombinationen hög tillväxt och hög vinstmarginal hållbart , säger Magnus Granljung, vd NYAB.