Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

03.04.2023

Matilda Stjärnström har arbetat på NYAB med frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2020. Hösten 2022 klev hon på tjänsten som KMA chef för NYAB Sverige, Infrastruktur och Mälardalen.

 

”Jag brinner för att hitta detaljerna som förenklar det dagliga arbetet”

 

Hej Matilda, kan du berätta om ditt jobb som KMA-chef?

Jag ansvarar för vårt verksamhetsledningssystem, det system vi arbetar med för att säkerställa att vi uppfyller samhälles, beställarens och våra medarbetares krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan exempelvis innebära att bevaka nya lagar eller uppdatera mallar och instruktioner till våra platschefer och arbetsledare. Jag stöttar även våra KMA-samordnare och projektens platsledning i det dagliga KMA-arbetet i de enskilda projekten. Jag försöker vara så delaktig jag kan i de olika projekten för att skapa goda relationer med platschefer och arbetsledare. Det är viktigt att visa att vi som jobbar med KMA-frågor inte är en kontrollerande instans, vi är en stödfunktion och finns där när de stöter på patrull eller har funderingar.

 

Vad är din största drivkraft?

Att jag varje dag får arbeta med att förenkla, utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Det kan dyka upp en utmaning, exempelvis ett nytt lagkrav. Då behöver vi fundera kring hur vi kan lösa detta på bästa sätt i praktiken, utan att göra det onödigt krångligt för de arbetsledare och platschefer som ska utföra det i praktiken. Dessa utmaningar är en stor frihet och ett stort ansvar. Det gillar jag.

 

Vilka frågor ligger dig närmast om hjärtat?

Arbetsmiljöfrågorna är självklart väldigt, väldigt viktiga och ett stort fokusområde eftersom det är frågor som direkt påverkar våra medarbetare och dess hälsa. Sedan brinner jag för att hitta detaljerna som gör vardagen enklare för våra projekt. Det är tacksamt att NYAB har haft en bra grund att börja vid och vi har inte behövt starta från noll. Det handlar om små justeringar i det befintliga verksamhetsledningssystemet som gör det dagliga arbetet enklare för alla inblandade.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna kopplat till ditt arbete?

Jag tror att hela branschen delar en stor utmaning kopplat till att minska våra utsläpp. Anläggnings- och byggbranschen är beroende av masstransporter och materialtransporter så hur kan vi tillsammans hitta ett vettigt och ekonomiskt försvarbart sätt att hantera dessa frågor. Här behöver vi tillsammans ta ett krafttag och driva på det arbetet. Då kan vi nå en mer hållbar bransch snabbare och minska vår klimatpåverkan.