Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

03.04.2023

Matilda Stjärnström har arbetat på NYAB med frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2020. Hösten 2022 klev hon på tjänsten som KMA chef för NYAB Sverige, Infrastruktur och Mälardalen.

 

”Jag brinner för att hitta detaljerna som förenklar det dagliga arbetet”

 

Hej Matilda, kan du berätta om ditt jobb som KMA-chef?

Jag ansvarar för vårt verksamhetsledningssystem, det system vi arbetar med för att säkerställa att vi uppfyller samhälles, beställarens och våra medarbetares krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan exempelvis innebära att bevaka nya lagar eller uppdatera mallar och instruktioner till våra platschefer och arbetsledare. Jag stöttar även våra KMA-samordnare och projektens platsledning i det dagliga KMA-arbetet i de enskilda projekten. Jag försöker vara så delaktig jag kan i de olika projekten för att skapa goda relationer med platschefer och arbetsledare. Det är viktigt att visa att vi som jobbar med KMA-frågor inte är en kontrollerande instans, vi är en stödfunktion och finns där när de stöter på patrull eller har funderingar.

 

Vad är din största drivkraft?

Att jag varje dag får arbeta med att förenkla, utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Det kan dyka upp en utmaning, exempelvis ett nytt lagkrav. Då behöver vi fundera kring hur vi kan lösa detta på bästa sätt i praktiken, utan att göra det onödigt krångligt för de arbetsledare och platschefer som ska utföra det i praktiken. Dessa utmaningar är en stor frihet och ett stort ansvar. Det gillar jag.

 

Vilka frågor ligger dig närmast om hjärtat?

Arbetsmiljöfrågorna är självklart väldigt, väldigt viktiga och ett stort fokusområde eftersom det är frågor som direkt påverkar våra medarbetare och dess hälsa. Sedan brinner jag för att hitta detaljerna som gör vardagen enklare för våra projekt. Det är tacksamt att NYAB har haft en bra grund att börja vid och vi har inte behövt starta från noll. Det handlar om små justeringar i det befintliga verksamhetsledningssystemet som gör det dagliga arbetet enklare för alla inblandade.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna kopplat till ditt arbete?

Jag tror att hela branschen delar en stor utmaning kopplat till att minska våra utsläpp. Anläggnings- och byggbranschen är beroende av masstransporter och materialtransporter så hur kan vi tillsammans hitta ett vettigt och ekonomiskt försvarbart sätt att hantera dessa frågor. Här behöver vi tillsammans ta ett krafttag och driva på det arbetet. Då kan vi nå en mer hållbar bransch snabbare och minska vår klimatpåverkan.

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer