Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

20.11.2023

Karin Engfors är platschef på NYAB och har varit en del av företaget sedan 2016. Hon motiveras av den branta utvecklingstrappan, i såväl sin yrkesroll som personlighetsmässigt.

 

“Jag tycker att kombinationen av studier och praktisk branscherfarenhet är jättebra och viktig, jag har haft stor nytt av båda delarna”

 

Hej Karin, vad är det roligaste med ditt jobb? 

Det roligaste med mitt jobb är att träffa människor, att vara en del av ett lag och att tillsammans skapa goda resultat. I min roll som platschef har jag dessutom ett ledaransvar, det ställer krav på att jag utvecklar mitt ledarskap för att driva mina projekt framåt på ett bra sätt och resulterar i att jag varje dag utvecklas både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt.

Internt på NYAB finns ett starkt entreprenöriellt driv och möjlighet för respektive medarbetare att själv forma sin roll. Nya idéer och initiativ uppmuntras och det finns möjlighet för samtliga medarbetare att komma med förslag till förbättring, där min idé om ett intranät för alla medarbetare är en av dem. Den idén togs sedan vidare och idag har alla medarbetare NYAB-appen i våra mobiltelefoner vilket underlättar vårt dagliga arbete.

 

Du har kombinerat yrkeserfarenhet med universitetsstudier, berätta mer om det?

Jag motiveras av att lära mig nya saker. Efter flera år som lastbilsförare valde jag att påbörja en tvåårig utbildning på Luleå Tekniska Universitet, Bygg och Anläggning. Jag tycker kombinationen av studier och praktisk erfarenhet är jättebra och jag har haft stor nytta av båda delarna i min yrkesroll. Med min erfarenhet av branschen i bagaget kunde jag också ta till mig utbildningen på ett bra sätt samtidigt som jag ökade förståelsen för de teoretiska delarna.

 

Vilka egenskaper är viktiga för att trivas på NYAB?

När jag bygger mina team tycker jag att den absolut viktigaste egenskapen är en stark yrkesstolthet. Det är en egenskap man ska vårda, värdera och göda. Att leverera en bra produkt är inte bara viktigt för NYAB som aktör och varumärke, det är viktigt för hela samhället eftersom vi är en stor samhällsaktör.

 

Var ser du dig själv om fem år?

Efter flera år inom mark-och VA-branschen har jag fått en bred kunskap som jag gärna delar med mig av. I takt med att vi på NYAB fortsätter växa ökar också efterfrågan på spetskompetenser internt. Jag tycker det är superintressant med VA-system och är gärna en del av arbetet med att utveckla det området vidare.

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer