NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

08.03.2022

Kontrakt har tecknats mellan parterna avseende projektet ”Flytt kulturbyggnader Nuolajärvi”.

I uppdraget ingår flytt av sex flerbostadshus, sex villor, sex mindre förrådsbyggnader och en större förrådsbyggnad. Byggnaderna bevaras genom flytt från Malmberget till ett nybyggt bostadsområde vid sjön Nuolajärvi i Gällivare. Undantaget ett av förråden som får sin nya adress på Talgoxegränd i Gällivare.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning, men också en betydande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB driver gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. För att fortsätta bryta järnmalm måste LKAB flytta stora delar av Malmberget. Samhällsomvandlingen beräknas pågå till år 2032, och berör drygt 3000 människor. Totalt kommer uppskattningsvis 2 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter bostads och lokalytor att flyttas eller ersättas.

Entreprenadformen är totalentreprenad. Arbetena avses påbörjas nu under mars månad och överlämnande av entreprenaden till LKAB skall ske senast 2023-08-30. I arbetena ingår bland annat grundläggning av byggnader, anläggande av krypgrunder, indragning av infrastruktur i grunden i samarbete med nätägare, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser.

Kontraktsvärdet stannar mellan parterna och offentliggörs aldrig när upphandlingen ej lyder under LOU eller LUF.

– Vi är väldigt glada över att LKAB ger oss detta förtroende, och vi ska göra vårt yttersta för att överträffa deras förväntningar och utföra ett bra projekt tillsammans med dom, säger Stefan Säthergren, produktionschef på Nyab.