NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

21.06.2023

NYAB har kommit överens med Fingrid om ett utbyggnadsprojekt för ställverken vid transformatorstationerna på 110 kV i Utanen och Isokangas. Detta är NYAB:s första transformatorstationsprojekt åt stamnätsoperatören Fingrid.

Avtalet med Fingrid är en viktig milstolpe för NYAB. NYAB Finlands elnätsverksamhet startades i mars 2022 och redan i september samma år upptogs NYAB i Fingrids leverantörsregister. Att vara med i leverantörsregistret är en förutsättning för att delta i anbudsförfarandet. Projektet omfattar utbyggnad av Utanens 110 kV transformatorstation med två fält, Isokangas 110 kV transformatorstation med ett fält och 110 kV kablage fram till den första kraftledningsstolpen.

Transformatorstationerna Utanen och Isokangas ligger cirka 40–60 km från Uleåborg. Transformatorstationen i Utanen är Fingrids första som ansluts till en solkraftspark. Utbyggnaden av Utanen gör det möjligt att ansluta solkraftverket som planeras i Tunturisuo i Utajärvi till stamnätet. Planeringen av transformatorstationen i Utanen inleds omedelbart och de nya fälten ska vara redo för ibruktagande i oktober 2024. Planeringen av Isokangas-projektet inleds också omedelbart och idrifttagningen är planerad till april 2025.

– Det är alltid välkommet att ha rättvis konkurrens och nya agila aktörer i branschen. De behövs för att genomföra nätinvesteringar som stödjer energiomställningen – nu och i framtiden, säger Timo Kiiveri, Fingrids direktör för kapitalförvaltning.

– Detta avtal är NYAB:s första transformatorstationsprojekt som vunnits för stamnätsoperatören Fingrid och därmed en betydande öppning för hela vårt team. Vi är särskilt nöjda med detta avtal och är glada över att börja samarbeta med Fingrid, säger Antti Keskinen, chef för kraftnätsbyggande på NYAB Finland.

För mer information:

Antti Keskinen
Chef affärsområde elnät
NYAB Finland Oy
Telefon: +358 44 425 2194
antti.keskinen@nyabgroup.com

Petteri Luhtala
Byggledare elnät
NYAB Finland Ab
Telefon +358 40 163 7169
petteri.luhtala@nyabgroup.com