NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

16.06.2020

När det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring erbjuder Skarta dig samma service som det stora byggföretaget – men med kortare beslutsvägar, starkare engagemang och omsorg om dina önskemål och krav. Vi är kända för att vara en pålitlig byggpartner, med en unik förmåga att möta våra kunders specifika behov. Oavsett om det handlar om stora, innovativa byggprojekt, eller mindre uppdrag med korta ledtider. Vi lägger stor vikt vid en öppen kommunikation och att ge snabb, personlig återkoppling genom hela byggprocessen. Det är en förutsättning för att kunna bygga starka, långsiktiga kundrelationer från grunden.
 

Vi en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad.

ISO certifierat ledningssystem: Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Ledningssystemet är certifierat av Svensk Certifiering Norden AB 2020-06-16.

  • Rätt kvalitet i rätt tid: För att uppnå bästa möjliga kundnöjdhet strävar vi alltid efter att leverera rätt kvalitet i rätt tid. Vi gör tydliga och detaljerade tidsplaner och försöker skapa en attityd där alla som påverkas av tidsplanerna också respekterar dem. Tidsplanen upprättas redan vid kalkylskedet för att säkerställa planen genom hela processen fram till godkänd slutbesiktning, vilken senast ska genomföras vid avtalad sluttid. Vi arbetar för att minska slöseriet genom alla led från leverantörer till färdig slutprodukt där vi även tar hänsyn till beställarens verksamhet i tidsplanen.

  • Pålitlighet och effektiva processer: Vi eftersträvar ”Just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga maximalt effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter. Därför är varje länk i kedjan viktig för oss, att vi har pålitliga materialleverantörer är viktigt i både stora och små projekt. För oss finns inga omöjliga projekt. Och det vet våra beställare, de anlitar oss gärna när det är lite mer krångliga uppdrag. De vet att vi fixar sådana jobb och ser till att leverera med bästa kvalitet oavsett förutsättningar. Efter varje avslutat projekt genomför vi en erfarenhetsåterföring för att hela tiden bli ännu bättre.
  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: Vi fokuserar på attityder och beteenden, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy. Målet är att ingen medarbetare ska skadas på våra byggarbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag för en nollvision. På byggarbetsplatsen gör vi riskbedömningar, dels de risker som kan beröra både egna och andras arbetstagare, dels de risker som enbart berör den egna personalen.