NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

22.11.2021

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten är drygt 160 år gammal och berör dagligen 1.5 miljoner invånare och samtliga företag i Stockholmsområdet. Verksamheten är en förutsättning för en storstad i ständig rörelse, och infrastrukturen möjliggör regionens tillväxt. NYAB har nu kontrakterats för att uppföra tre teknikbyggnader för nya ställverk på Lovö Vattenverk till ett värde överstigande 100 miljoner kr.

Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar. Kajer, järnvägsspår och kranar. NYAB har kontrakterats för att utföra och uppföra ”lagringsyta Kilen” inom Umeå hamn.

Arbetena vid Lovö Vattenverk innefattar schakt och markarbeten, betonggjutningar och pålning. Samt uppförande av tre kompletta byggnader. Byggnad 1 i betong: cirka 1 100 m² i två plan och källare. Uppförande av byggnad 2 i betong: cirka 1 100 m² i två plan och källare. Uppförande av byggnad 3 i betong: cirka 1 100 m² i ett plan med vind och källare. Färdigställande och överlämnande av anläggningen till Stockholm Vatten och Avfall sker försommaren 2023.

Umeå Hamn AB´s uppdrag förändrades i grunden vid bildandet av Kvarkenhamnar AB. Det bolaget bildades och ägs tillsammans med finländska Vasa. Nu byggs 13 000 m2 lagringsyta varav ca 4 300 m2 är asfaltbelagd. Även VA-arbeten ingår i projektet.

-”Ytterligare ett större projekt med volymer över flera verksamhetsår. Erbjuder bra möjligheter för vår fortsatta utveckling. Projektet i sig innehåller många intressanta delar och utmaningar. Vi är ödmjuka inför förtroendet vi fått och ska leverera ett bra projekt och en bra entreprenad tillsammans med SVOA”, säger Johan Skoog, vd NYAB Mälardalen.

-”Två fina kontrakt tecknade. Infrastrukturen för rent vatten och för person-, och godstrafik mellan grannländerna Finland och Sverige utvecklas. Det gläder att få bidra till samhällsutvecklingen med utförande av denna typ av projekt”, säger Magnus Granljung, operativ chef NYAB.

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer