NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

11.09.2023

NYAB påbörjar markarbetena vid Talgas blivande anläggning för produktion av batterianoder i Luleå Industripark. Anläggningen kommer att drivas av förnybar elektricitet och är en del av Talgas satsning på klimatsmarta batterianoder, med naturlig grafit från Vittangigruvan i Kiruna kommun. Förberedelser inför byggandet av anläggningen startar i och med detta avtal och kommer att sätta i gång under september.

Den gröna industriella omställningen fortgår i norra Sverige

Norra Sverige upplever en betydande investeringsboom och bara i Luleå uppgår planerade investeringar till överstigande 100 miljarder kronor. Luleå Industripark är ett nav för grön omställning, där kluster av tunga industriföretag som Talga investerar.

Talga AB utvecklar gröna grafitbatterianodprodukter, teknik och avancerade material. Talga etablerar nu sin första kommersiella anläggning i Luleå där den planerade årliga produktionen av batterianodmaterial blir tillräcklig för cirka 200 000 nya elbilar varje år.

”Vi är mycket glada över att genom detta avtal med NYAB sätta vår betydande satsning i Luleå i verket. Fabriker som denna är avgörande för att ställa om till en mer hållbar framtid. Genom att använda naturlig grafit från Vittangi, grön energi och egen process teknologi, kan vi minska koldioxidutsläppen från produktionen av batterianoder med så mycket som 92%”, säger Peder Enoksson, Project Director hos Talga.

NYABs arbeten innefattar nödvändiga markarbeten. Schakt, fyllning, rörläggning och beläggningar i jord för anläggningsinstallationer och byggnader inom fastigheten. Arbetena påbörjas omgående. I det tecknade kontraktet ingår en option för ytterligare mark-, och infrastrukturrelaterade arbeten vilken avses utlösas senast våren 2024. Parterna har överenskommit om att ej offentliggöra kontraktsvärdet.

”NYAB är grundat i Luleå och har en djup förståelse för, och en nära koppling till de regioner där vi är verksamma. Att nu vara etablerade med ytterligare ett betydande projekt i Luleå Industripark möjliggör även tillvaratagandet av framtida affärsmöjligheter. Vi vill fortsatt bidra till den gröna och industriella omställningen som äger rum. Med det sagt så är vi stolta över det förtroende Talga visar oss”, säger Magnus Granljung, VD för NYAB Sverige AB.

 

Ytterligare information

Magnus Granljung
VD, NYAB Sverige
Telefon: +46 70 293 90 95

Foto: Luleå Hamn

NYAB bygger en ren framtid med decennier av erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder inom offentlig och privat sektor. NYAB har sitt säte i Uleåborg och över 400 anställda i Finland och Sverige.