NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

24.03.2023

NYAB har ingått i ett avtal med Trafikverket för att utföra förstärkningsåtgärder på väg 750 mellan Holmfors och Sandträsk. Avtalet innefattar även byggnation av en ny bro i Boden kommun i Norrbotten. Kontraktsvärdet uppgår till närmare 112 miljoner kronor.

Den 33 kilometer långa vägen mellan Holmfors utanför Boden och Sandträsk är en viktig transportsträcka för näringslivet, i synnerhet skogsindustrin. Vägen är också en parallellväg till Malmbanan och därför viktig som en serviceväg till järnvägen. Vägen har stora skador som visar sig som mest under tjällossningsperioden. Projektet omfattar förstärkning av vägen som ska klara en högre bärighetsklass för tunga fordon, samt byggnation av en ny bro i Bodens kommun. Byggnationen beräknas starta sommaren 2023 och avslutas hösten 2025.

Den svenska regeringens investeringsplan för 2022-2033 innehåller rekordstora investeringar i landets infrastruktur. NYAB bygger hållbar infrastruktur och har flera pågående projekt och rikstäckande ramavtal inom infrastruktur med Trafikverket.

“Vi är glada över att fortsätta vårt goda samarbete med Trafikverket och det är med stolthet som vi fortsätter bygga mer hållbar och säker infrastruktur i Sverige. Väg 750 är en viktig transport- och serviceväg, vilket betyder att arbetet behöver organiseras och schemaläggas på ett sätt som låter trafiken fortlöpa så effektivt och säkert som möjligt under projektet”, säger Björn Lindbäck, affärsområdeschef Infrastruktur på NYAB.

 

För ytterligare information

Björn Lindbäck
Affärsområdeschef, Infrastruktur
NYAB
Tel. +46 724500762