NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

20.12.2022

NYAB och Svenska kraftnät har ingått ett avtal för att förbereda byggnationen av en ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland. Den nya ledningen ska öka överföringskapaciteten, förbättra leveranssäkerheten och möjliggöra en ökning av förnybar energiproduktion i Norden och Baltikum.

Det tecknade kontraktet gäller för projektets första fas av växelströmsledningen mellan Dockasberg och Risudden. Den första fasen inkluderar planering och projektering och beräknas starta i början av 2023.

Aurora Line möjliggör den gröna omställningen

Svenska kraftnät har tillsammans med sin finska motsvarighet Fingrid Oyj planerat att bygga en ny 400-kV kraftledning från Pyhänselkä i Muhos, via Keminmaa, till Messaure på den svenska sidan gränsen. Aurora Line planeras vara färdigställd under 2025 och ökar handelskapaciteten mellan Sverige och Finland med ca 700 MW när förbindelsen är byggd.

NYAB kan erbjuda all sin expertis inom energisektorn till projektet, från ingenjörsarbeten till energibyggnation och markbyggnadstjänster.

– Vi väljer våra projekt med omsorg och Aurora Line matchar perfekt till vår kompetens och ambition att bygga en ren framtid. Vår skickliga organisation inom infrastrukturprojekt och energibyggnation kommer att involveras. Det är väldigt passande för oss att vara en del av ett gränsöverskridande projekt som Aurora Line och få arbeta tillsammans med både Svenska kraftnät och Fingrid, säger Magnus Granljung, vd på NYAB Sverige.

Förbättrad leveranssäkerhet

Den nya linjen mellan Sverige och Finland kommer att vara till stor nytta för hela den nordiska elmarknaden. Det ökar leveranssäkerheten i Finland och integrerar landet ytterligare i det nordiska elsystemet. Det gör också att vi bättre kan utnyttja balanskraft och reserver i både Sverige och Finland.

För ytterligare information:

Magnus Granljung
Vd, NYAB Sverige
Tel. +46 70 293 90 95

 

Picture: Source Fingrid Oyj