NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

22.02.2022

NYAB har tecknat kontrakt om ramavtal med Huddinge kommun avseende mark-, gatu- och beläggningsarbeten. NYAB är en av fyra kontrakterade entreprenörer som ges möjlighet att utföra arbeten inom ramavtalet.

Kontraktet löper under 2 år och har optioner om ytterligare 1+1 år. Det totala värdet som kan handlas upp inom avtalet är 600 miljoner kronor.

NYAB Mälardalen startade årsskiftet 2019/2020 och omsatte drygt 110 miljoner kronor under uppstartsåret, vilket följdes upp med mer än en fördubbling med förbättrad vinstmarginal under 2021. Inneliggande orderstock indikerar en årsvolym om ca 500 miljoner SEK för innevarande år.

– Vi följer koncernens strategi avseende en ökande andel fleråriga kontrakt av den totala orderstocken. Det blir viktigare eftersom för att jämna ut fluktuationer i marknaden, vilket vi blir mer känsliga för i och med ökad volym. Vi ser framemot att arbeta med och leverera kvalitet till Huddinge kommun, säger Johan Skoog, affärsområdeschef Nyab Mälardalen.